PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN GELİŞİMİNDE KORUYUCU BİR FAKTÖR OLARAK SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 373-380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklılaşan düzeylerde de olsa hemen hemen her birey yaşamında stresi deneyimlemekte, günlük sıkıntılardan daha ciddi düzeydeki travmatik olaylara kadar birçok stresli durum bireyin iyi oluşunu olumsuz yönde etkilemektedir. Strese verilen tepkilerle birlikte stresin etkilerini azaltabilme ya da yok edebilme yetisi bireyler arasında farklılık göstermektedir. Stres yaratan duruma uyum gösterme, onunla etkili bir şekilde başa çıkabilme ve bu durumun etkisini kontrol ederek yeterlik gösterebilmeyi, başka bir deyişle strese verilen tepkilerin olumlu tarafını ifade eden kavram psikolojik sağlamlık olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik sağlamlığın gelişimi, içsel ve dışsal birçok değişkenin bir araya gelerek oluşturduğu koruyucu faktörlerin varlığıyla önemli ölçüde bağlantılıdır. Sosyal yeterlik, problem çözme becerileri, özerklik, yaşamda anlam algısı, benlik saygısı, olumlu bir aile iklimi, sosyal destek ve etkili sağlık ve bakım hizmetleri gibi koruyucu faktörler bireyin strese daha olumlu tepkiler vermesinde işlev görmektedir. Bununla birlikte bireyin ilgilendiği ya da yapmaktan zevk duyduğu faaliyetlerin olması da stres yaratan durumlara uyum gösterilmesinde bir destek sağlamaktadır. Bu faaliyetlerden biri de spor olarak düşünülebilir. Burada bahsedilen yönleriyle sporun ve fiziksel aktivitenin psikolojik sağlamlık açısından hem kendi başına koruyucu bir faktör olduğu; hem de diğer koruyucu faktörleri desteklediği görülmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, sporun ve fiziksel aktivitenin psikolojik sağlamlığın gelişimindeki rolü ilgili kuramsal açıklamalar ve araştırma bulguları yoluyla ortaya konmuş ve buna dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Despite at different levels, every in

Keywords