GÖRSEL SANATLAR ALANINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMLERİ
GIFTED CHILDREN IN THE FIELD OF VISUAL ARTS AND THEIR EDUCATION IN TURKEY

Author : Mehmet Ali GENÇ
Number of pages : 573-587

Abstract

Toplumlardaki gelişme ve ilerlemenin lokomotifi olan üstün yetenekliler, dünyada hemen hemen her toplumun dikkatini çekmiş bir konudur. Bu öğrencilere yönelik, yüksek potansiyellerinden dolayı, gerekli özel eğitimler sağlanmış, ancak özel eğitim içerisinde görsel sanatlarda üstün yetenekli bireylere yönelik eğitim uzun süre göz ardı edilmiş ve gecikmiş bir konu olmuştur. Türkiye’de Cumhuriyet döneminde üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik, 1956 yılına kadar, herhangi bir uygulamanın olmadığı görülmektedir. Bu tarihten sonra 6660 sayılı yasa, Ankara Fen Lisesi projesi, Özel Sınıf Uygulaması ve günümüzde Bilim ve Sanat Merkezleri üstün yetenekli öğrencilere yönelik özel eğitim uygulamaları olarak dikkat çekmektedir. Görsel sanatlarda üstün yetenekli öğrencilere yönelik ilk eğitim düzenlemesi 6660 sayılı yasayla başlamıştır. Sınırlı sayıda üstün yetenekli öğrencilerin devlet hesabına yurtdışına gönderildiği ve yeterli verimin alınmadığı bu uygulamadan sonra, bilim ve sanat alanında üstün yetenek eğitimini günümüzde Bilim ve Sanat Merkezleri üstlenmiştir. Aday gösterme, grup testi ve bireysel değerlendirme gibi üç aşamada seçilen öğrencilere, Bilim ve Sanat Merkezi’nde beş aşamadan oluşan eğitim programı sunularak; öğrencilerin, bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak gelişmeleri amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, üstün yetenekli ve sanat alanında üstün yetenekli öğrencilerin tanım ve özellikleri ile ülkemizde geçmişte yapılan ve günümüzde Bilim ve Sanat Merkezlerinde uygulanan eğitimlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Üstün Yetenek, Görsel Sanatlarda Üstün Yetenek, Bilim ve Sanat Merkezi

Read: 634

Download: 195