6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE KAVRAMI İLE İLGİLİ SAYI HİSSİ STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 1055-1070
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yüzde problemlerini çözerken kullandıkları sayı hissi stratejileri incelemektir. Sayı hissi, sayı ve işlem bilgisini matematiksel durumlarda esnek biçimde uygulayabilme becerisidir. Bu beceri ile öğrenciler yazılı işlemlere ya da kurallara bağlı kalmadan ölçüm referansı kullanarak, sayıları yuvarlayıp sonuca yakın tahminlerde bulunarak, sayıları ayrıştırıp/birleştirip zihinden işlem yaparak sonuca ulaşabilmektedirler. Çalışmanın araştırma grubunu Sakarya ilindeki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 30 öğrenci (15 kız, 15 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yüzdeler konusu ile ilgili 8 açık uçlu problemden oluşan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bir test kullanılmıştır. Öğrencilerden problemleri çözmeleri sonrasında ise çözüm yollarını açıklamaları istenmiştir. Veri analizinde öğrencilerin soru kâğıtları incelenmiş ve ilk olarak verilen cevaplarının doğru veya yanlış olduğuna karar verilmiştir. Analizin ikinci kısmında ise öğrencinin kullanmış olduğu strateji betimsel analiz yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Stratejiler sayı hissi temelli, kural temelli ve açıklama ya da cevap yok olmak üzere üç şekilde kodlanmıştır. Analiz sonucunda 30 öğrencinin 8 soruda kullanmış olduğu çözüm yollarının 60’ının (%25) sayı hissi stratejisi, 138’inin de (%57,5) kural temelli strateji olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde problemlerini çözerken öğrenmiş oldukları kurallara bağlı kaldıkları ve sayı hissi temelli stratejileri yeterince kullanamadıklarını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the number sense strategies used by 6th grade students during solving percent problems. Number sense is the ability of flexible applying number and operation information in mathematical cases. The students use benchmark, round off numbers and approximately guess the numbers, compose/decompose the numbers without the written operations or rules in order to find the result using number sense ability. A total of 30 (15 male, 15 female) 6th grade students from a preliminary school in the province Sakarya participated in this study. A test consisting of 8percent problems are used as the data collecting instrument. The students are asked to explain their solution method after having solved the problems. In data analysis, at first the answers are examined and it is decided that the answers are right or wrong. In the second part of data analysis, the strategy the student used is determined. The strategies are coded as number sense based, rule based and answer given or not. By examining their solution methods, it is determined whether the strategies they used were number sense based or rule based. As a result of the analysis, it is revealed that 60 (25%) of the solution methods used by 30 students to the 8 questions were number sense based and 138 (57,5%) were rule based. This result has shown that the students, participated to the study, are tended to use rule based strategies and cannot use number sense strategies sufficiently while solving percent problems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics