FRANSIZ İHTİLÂLİ’NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ULUSÇULUK AKIMI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 6
Number of pages: 287-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fransız İhtilalinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına almış olan ulusçuluk akımı zaman ve koşullara göre şekil değiştirmiş ve zamanla devlet eşittir ulus kavramına bürünerek modernleştirilmiştir. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin ilk yıllarında, bünyesinde farklı pek çok milleti barındırdığı için milliyetçilik akımından olabildiği kadar uzak durmaya gayret etmiştir. Milliyetçilik yerine devletin kuruluş temeli olan "Millet Sistemi"ni sürdürmeye çalışmıştır. Ancak "ulusçuluk" akımının önünün alınamaması devleti başka arayışlara yöneltmiş ve Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde, "ulusçuluk" akımına karşıt olarak "ümmetçilik" akımı benimsenmiştir. Sultan Abdülhamit'in politikalarının devleti yok etmeye sürüklediğini düşünen Enver, Cemal ve Talat Paşa'lar Sultan II. Abdülhamit'i tahtından edip de yönetimi ele geçirince "ulusçuluk" akımı ile bağlantılı şekilde "turancılık" akımı benimsenmiştir. Atatürk'ün sınırlar içi "ulusçuluk" akımına kadar da varlığını sürdürmüştür. Atatürk ise ulus derken aynı sınırlar içinde yaşayan insanların tamamını kast ediyordu. Fakat Atatürk'ün 1938'de ölmesi, dünyanın II. bir savaşa doğru gitmesi, Türkiye'nin -eski müttefik olan- Alman sempatisi ve Almanların kazanacağına duyulan inanç, devlet içinde ırkçı eğilimlerin filizlenmesine neden olmuştur. Bu makalede tüm bu süreç ve Fransız İhtilali’nden 1946 Türkiye’sine ulusçuluk kavramının nasıl şekil değiştirdiği incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The nationalism movement, influenced the whole world from the French Revolution, has changed due to the time and conditions and modernized by setting into nation equals to goverment concept in time. In the early years of the French Revolution, the Ottoman Empire was keen to stay away from the nationalism current as possible because of a lot of different nation under its structure. Instead of nationalism, the basis of the goverment enterprise "Nation System" had been worked to continue. However, failure to obviate of nationalism movement lead goverment to look for another searches and in the period of Sultan II. Abdulhamit ummahism was adopted against nationalism. Enver, Cemal and Talat Pashas who believed the policies of Sultan II. Abdulhamit swept the goverment into demolition , were adopted Turanism in conjuction with nationalism after they conquered the throne of Sultan II. Abdulhamit. This current continued its existence until Ataturk's nationalism current wihtin borders. Ataturk was referring to all people, who live within same borders, as a nation. But the death of Atatürk in 1938, the right to go to a 2nd world war, German sympathy of Turkey as a former ally and the belief of the Germans victory of the war led to form racist tendencies in the goverment. In this paper, evolution of the nationalism concept has been witnessed from the beginning of the French revolution to the 1946’s Turkey.

Keywords