FRANSIZ İHTİLÂLİ’NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ULUSÇULUK AKIMI
NATIONALISM MOVEMENT FROM FRENCH REVOLUTION TO TURKISH REPUBLIC

Author : Nesrin ATICI KANBEROĞLU
Number of pages : 287-302

Abstract

Fransız İhtilalinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına almış olan ulusçuluk akımı zaman ve koşullara göre şekil değiştirmiş ve zamanla devlet eşittir ulus kavramına bürünerek modernleştirilmiştir. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin ilk yıllarında, bünyesinde farklı pek çok milleti barındırdığı için milliyetçilik akımından olabildiği kadar uzak durmaya gayret etmiştir. Milliyetçilik yerine devletin kuruluş temeli olan "Millet Sistemi"ni sürdürmeye çalışmıştır. Ancak "ulusçuluk" akımının önünün alınamaması devleti başka arayışlara yöneltmiş ve Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde, "ulusçuluk" akımına karşıt olarak "ümmetçilik" akımı benimsenmiştir. Sultan Abdülhamit'in politikalarının devleti yok etmeye sürüklediğini düşünen Enver, Cemal ve Talat Paşa'lar Sultan II. Abdülhamit'i tahtından edip de yönetimi ele geçirince "ulusçuluk" akımı ile bağlantılı şekilde "turancılık" akımı benimsenmiştir. Atatürk'ün sınırlar içi "ulusçuluk" akımına kadar da varlığını sürdürmüştür. Atatürk ise ulus derken aynı sınırlar içinde yaşayan insanların tamamını kast ediyordu. Fakat Atatürk'ün 1938'de ölmesi, dünyanın II. bir savaşa doğru gitmesi, Türkiye'nin -eski müttefik olan- Alman sempatisi ve Almanların kazanacağına duyulan inanç, devlet içinde ırkçı eğilimlerin filizlenmesine neden olmuştur. Bu makalede tüm bu süreç ve Fransız İhtilali’nden 1946 Türkiye’sine ulusçuluk kavramının nasıl şekil değiştirdiği incelenmiştir.

Keywords

Ulusçuluk, Fransız İhtilali, Türkiye

Read: 821

Download: 242