KIRŞEHİR’İN TARİHİ COĞRAFYASI II (M.Ö. 2. VE 1. BİN YIL)

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1231-1245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırşehir, M.Ö. II. bin yılın başlarında başka birçok vesikanın yanında, Anadolu’nun tarihi coğrafyasına ait kayıtlarında ele geçtiği Kültepe’ye yakın bir alanda yer almasının sonucu olarak Anadolu’nun yazı ile tanışan ilk bölgelerinden biri olmuştur. Bu açıdan Kırşehir’in tarihi çağları Asur Ticaret Kolonileri Çağı ile başlamıştır. M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar ise Kırşehir ve çevresinde Hitit hâkimiyeti görülür. Yani bu bölge Hititler’in merkezi toprakları olarak bilinen ve Hititler tarafından Marassantiya olarak isimlendirilen Kızılırmak kavsindedir. Hitit hâkimiyetinin sona ermesinden sonra, M.Ö. I. binyılın başlarında, Sakarya (Sangarios) Havzasından, Kızılırmak (Marassantiya/Halys) kavsine kadar egemenlik kuran Frig ülkesinin sınırları içerisinde yer alan Kırşehir, M.Ö. I. bin yılın ortalarında ise Pers hâkimiyetine girmiştir. Kırşehir bu dönemle birlikte Anadolu’nun birkaç önemli bölgesinden biri olan ve çok geniş bir alanı kaplayan Kapadokya adı ile anılan toprakların batıdaki kapısı olmuştur. Hellenistik dönemin belirsizlik ortamında adından az söz edilen Kırşehir, Roma dönemi ile tekrar bir canlanma dönemine girmiştir. Bu çalışmaya konu olan Kırşehir ve çevresinin M.Ö. II. ve I. binyıl tarihi coğrafyası, Koloni Çağı’na ait irili ufaklı yerleşmelerden elde edilen buluntularla, Hitit dönemine ait yol yazıtları ile antik kaynaklardan elde edilen bilgilerle ve Roma dönemi verileri ile aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Kırşehir is one of first the regions which met with writing as it is was a close neighborhood of Kültepe in which records of Anatolia’s historical geography were found besides many documents at the end of 2nd millennium B.C. In a way, Kırşehir’s historical ages started with Assyria Trade Colonies Age. There had been Hittite Hegemony in Kırşehir and neighborhood starting from the first quarter of 2000 B.C until the last quarter. Namely, this region was in Kızılırmak arch which was known to be the centre of Hittite’s and called Marassantiya by them. After Hittite hegemony, Kırşehir was within the boundaries of Phrygian country which had domination over the regions between Sakarya (Sangarios) Basin and Kızılırmak (Marassantiya/Halys) arch at the beginning of 1st millennium B.C; after this period, the city came under the domination of Persians. Kırşehir had become the western door of Cappadocia which was a big region and one of the few significant regions in Anatolia. The city, which made a name for itself in the atmosphere of uncertainty in Hellenistic Age, entered a revival era in Roman Period. The aim of this study is to enlighten the historical geography of Kırşehir and around in 1st and 2nd millennium B.C, which is the subject of this study, with the findings from large and small settlements in Colonial Age, journey scriptures, antique sources and scriptures in Roman Period.

Keywords