BİLİNMEYEN KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN “ÜÇ DESTAN” İSİMLİ ESERİ VE BU ESERDE YER ALAN ERZİNCAN DESTANI İNCELEME- TRANKRİPSİYONLU METİN

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 761-778
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmiş dönemlere ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak okunup, anlaşılır hâle getirilmesi tarihimiz, kültürümüz, aynı zamanda edebiyat dünyamız için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Kayseri ili Yeşilhisar ilçesi Kuşçu Köyünde 1942 yılında imamlık yapmış olan şair İsmail Hakkı Oral hakkında bilgi verilmiş, şairin “Üç Destan” isimli eseri dikkatlere sunulmuştur. Böylece Türk edebiyatının bugün bilinmeyen bir şahsiyeti daha gün ışığına çıkarılmıştır. İsmail Hakkı Oral 20. yüzyılda yaşamıştır. Kayseri’de doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını Kayseri ve çevresinde geçirmiştir. Hayatı hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Çalışmamız özellikle bu eserdeki ikinci destan olan 1939 Erzincan depremi üzerine söylenen manzume üzerinedir. Erzincan Destanı okunduğunda bu depremin şairi derinden etkilediği görülecektir. Bu çalışma İsmail Hakkı Oral ve “Üç Destan” isimli eseri hakkında hazırlanmış olup iki bölümdür. İlk bölümde İsmail Hakkı Oral’ın hayatı hakkında bilgiler verilerek şairlik yönü üzerinde durulmuştur. Şiirleri şekil ve içerik açısından incelenmiştir. İkinci bölümde ise transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Milli Kütüphanede bulunan ve müellif hatlı olan “Üç Destan” isimli yazma eser tanıtılmış, Arap alfabesinden günümüz harflerine çevrilerek transkripsiyonlu tam metni verilmiştir.

Keywords

Abstract

Making clear of the arts belong to the old period by reading and bringing to light has vital importance for our history, culture and so far our literature world. In this study, information was stated about a poet Ismail Hakkı Oral who was a religious attendant in Kuşçu village of Kayseri’s Yeşilhisar town in 1942 and his manuscript entitled “Three Saga” was presented to consideration. Thus, an effort was made to shed light on a figure in Turkish literatüre unknown today thereby contributing to our history of literature. Ismail Hakkı Oral lived XX.th century. He was born in Kayseri, and spent most of his life in around Kayseri. There is not plenty of information about his life. Our study particularly defined the second part of this manuscript which contains the poem about the Erzincan’s earthquake in 1939. When Erzincan’s saga was read, it would be considered that this earthquake affected the poet deeply. This study, which was included two parts, was prepared about Ismail Hakkı Oral and his “Three Saga” In the first part, the life of Ismail Hakkı Oral and his poetry were given. Poems were examined in terms of form and content. In the second part, there is a translation- transcription of “Three Saga”. The unique handwritten manuscript entitled “Three Saga” presented in National Library was introduced and it was stated as the transcriptional full text of the translated form from Arabic alphabet to current letters.

Keywords