Hoşgörü Toplumu’nda Birlikte Yaşamak: Osmanlı Toplumunda Gayr-i Müslim Ermeni Vatandaşları ve Hukuk: Kayseri Örneği

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 577-586
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür ve medeniyet hayatımızda önemli bir yer işgal eden hoşgörü çoğu zaman kusurlara göz yumma, farklı düşünce ve kültürlere saygı gösterme, affedilebilecek her şeyi affetme şeklinde tarif edilir. Fakat başkalarının hukukunun söz konusu olduğu bir yerde hoşgörü adına müsamaha gösterme, kimsenin hakkı olmamalıdır. Birey olarak bizler kendimize ait konularda fedakârlıkta bulunabiliriz; fakat kamu’nun hakkını kişilere tek taraflı olarak bağışlama hoşgörü içerisinde değerlendirmek yanlış olmakla kalmaz, o aynı zamanda topluma karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirilir. Kayseri şer’iyye sicillerindeki kayıtlardan hareketle kaleme alınmış olan bu çalışma arşiv belgeleri/bilgileri ışığında yakın doğu devlet anlayışını kısa bir şekilde irdeledikten sonra çalışma konumuzun ilgilendiği kadarıyla Osmanlı toplumunda yaşayan gayr-i Müslim Ermeni vatandaşların hak arama mücadelelerini, adalet arayışlarını ve toplum içerisinde şikâyete konu olan hususlara yönelik isteklerinin nasıl ele alındığı konusunu Kayseri örneğinde incelemektedir. Bu araştırma ile Osmanlı sosyal hayatı içerisinde yaşayan insanların karşılaşmış oldukları sorunlar ile ilgili hak arama ve hakkı teslim etme anlayışını Müslim/gayr-i Müslim çerçevesinde ortaya koymak ve bu şekilde gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında konu ile ilgili yerleşmiş yanlış kanaatlere konunun sınırları çerçevesinde bilimin ve bilim insanının ihtiyaç duyduğu metodolojiyi kullanarak toplumlararası hoşgörü ve birlikte yaşama anlayışının tarihi temelleri çerçevesinde mütevazı bir katkıda bulunmaktır.

Keywords

Abstract

Tolerance occupying an important place in our cultural and civilized life is often described as overlooking the faults, respecting different ideas and cultures, and forgiving everything that is forgivable. However, nobody should have the right to act tolerantly on behalf of tolerance under the conditions where the law of others are in the foreground. As in

Keywords