SOSYAL AĞLARIN KUŞATTIĞI BİR DÜNYADA ÇALGI EĞİTİMİNDE EĞİTSEL VİDEO KULLANIMININ ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 171-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, çalgı eğitimi sürecinde izlenen yöntem ve tekniklerin günümüzde gelişen teknoloji ortamında ne kadar geçerli olduğu konusunda bir inceleme yapılmıştır. İyi bir çalgı eğitimcisinin, evrensel boyutlarda, hemen hemen her çalgıya yönelik bir eğitim sisteminin geliştirildiği ve genel sınırların belirlendiği geleneksel eğitim sisteminde, görsel ve işitsellerin bir arada yer aldığı eğitsel videoları, aktif olarak kullanması gerektiğine dair görüşlerde bulunulmuştur. Bu görsellerin elde edilmesinde, internet ağında son yıllarda yaygın olarak kullanılmakta olan, sosyal paylaşım sitelerinin aktif olarak kullanılabilirliğine dair önerilerde bulunulmuştur. Çalgı eğitimcilerinin, öğretimi yapılacak etüt-eserlere ait eğitici-öğretici videolar hazırlayabileceği gibi öğretilecek eser-etütlere ait, youtube, facebook gibi sosyal ağlarda farklı kültürlerde, farklı yorumlar şeklinde paylaşılmış olan video dosyalarına da ulaşılmaları da mümkündür. Sosyal ağlarda, çalgı eğitiminde kullanılabilecek videoların iki farklı şekilde yer aldığına dair bilgilerin verildiği bu çalışmada, bu videolara günümüz teknolojisinde, hangi araçlarla ulaşılabileceğine dair bilgiler de verilmiştir. Çalgı eğitiminde motivasyonun sağlanabilmesi için, eğitici videolar hazırlamanın ya da sosyal ağlarda paylaşılan videolardan faydalanmanın eğitsel anlamdaki önemine dair görüşlerde bulunulmuştur. Çalgı eğitiminde izlenen sürecin hızlanabilmesi, yüksek düzeyde bir başarı elde edebile-bilmesi için, her eğitmenin içinde bulunduğu şartları en iyi şekilde kullanması ve interaktif öğrenme sürecine geçmesi gerekmektedir. Bu şekilde eş zamanlı güdüleme arttırılarak, öğretmenin öğrencinin yanında olamadığı zamanlarda, eksikliklerin giderildiği bir sistem oluşturulmuş olacaktır. Müzik biliminde, çalgı eğitimine yönelik program geliştirme çalışmalarına bu anlamda yön verilebilmesi için, sosyal ağların video boyutuyla aktif bir şekilde eğitim sistemlerine dâhil edilebilmesi gerektiği, “yeni bir çalgı eğitim sistemi”, içinde bulunulan sosyal ağların her tarafımızı kuşattığı bu dönemde kaçınılmaz bir hale geldiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In that study, an analysis has been done to see that how methods and techniques which have been followed during musical instrument education are valid in developing technology environment of present day. It has been found out that a good musical instrument educator should use educational videos in which it can be seen both visual and auditory things together actively in universal dimensions and in traditional educational system of which general borders have been defined and in which it can be seen an education system that has been developed for nearly all each musical instrument. In receiving those images, there are some suggestions that social allocation sites which have been used commonly on internet network recently can be used actively. It is possible that musical instrument educators can prepare not only instructive and educational videos related to etude works of which teaching will be done but also they can reach video files belongs to etude works that will be taught which have been shared with different comments in different cultures and on social networks such as facebook and youtube. In that study, some information has been given that there are two different types of videos which can be used in musical instrument education on social networks and the information of how they can reach those videos in current technology has been given. There have been some ideas that it is important to prepare educational videos or get benefit of videos which have been shared in social networks in order to provide motivation on musical instrument education. Each educator should use their time efficiently and interactive learning process to make the followed process of musical instrument faster and to get a higher level success. Likewise, a system of which purpose is to remove missing points of students will be created by increasing real time motivation when teacher is not around student. In music science, it is a necessity that social networks with video dimension should be involved in education systems actively in order to give a direction to programme developing studies related to musical instrument education also there has been a result that “a new musical instrument education system” is inevitable in that period which has been surrounded by social networks.

Keywords