TÜRKÇEDE BAZI SIHRÎ AKRABALIK TERİMLERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 125-142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilebilen tarihsel dönemleri, edebi ürünleriyle birlikte zengin bir sözvarlığına sahiptir. Türkçenin tarihî ve modern alanlarındaki dil incelemelerinde sözvarlığı üzerinde yapılan çalışmalar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmalarla, bir toplumun yaşam biçimi, gelenek ve görenekleri, siyasî ve sosyal tarihi, toplumsal ve kültürel eğilimleri ortaya çıkar. Dillerin söz varlığında, temel kelimeler önemli bir yer tutar. İnsan adları, lakaplar, yer adları, akrabalık adları temel kelimeler olarak kabul görmektedir. Bu yüzden, bu kelimeler, dil öğretimi, dillerin akrabalıkları, dilbilgisi gibi dil incelemelerinde ilk olarak başvurulan kelimelerdir. Türk dili de akrabalık adları bakımından çok çeşitlilik gösterir. Bu durum Türk toplumunda aile kurumunun ve akrabalık ilişkilerinin çok önemli ve özel bir konuma sahip olduğunun da bir göstergesidir. Bir dilin akrabalık terimlerinin sayısal olarak az ya da çok olması, o toplumun yaşamındaki aile ve akrabalık ilişkileri ile doğrudan ilgilidir. Bu makalede Türk milletinin temel yapısını teşkil eden aile kurumu ve buna bağlı olarak sıhrî akrabalık terimleri üzerinde durulmaktadır. En tanınmış dil ailelerinden biri olan Türk dili, akrabalık terimleri yönünden dünyanın en zengin dillerinden biridir. Özellikle, çeşitli Türk dilleri ve Anadolu ağızlarında akrabalık terimleri için pek çok söz kullanılmaktadır. Bu terimlerden bazıları, dünür, gelin, damat, enişte, yenge’dir. Bu makalede, bu terimlerin anlamları ve kökenleri sorgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Historical periods of Turkish language that can be studied through written-literary sources present rich and

Keywords