BİR ÜSLUP TANIMLAMA DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Türk Dili
Number of pages: 569-576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her milletin bir kültür ve medeniyet dairesi oluşturabilmek için gayret gösterdiği sahalardan biri de sanattır. Bir millet sanat alanında ne kadar güçlü ve etkili eserler meydana getirirse o derece çağdaşları arasında gelişmişliğini ortaya koyabilir. Sanat insanlığın ortak malıdır. Herkese veya her kesime hitap edebilir de etmeyebilir de. Ancak gerçek sanat eseri, eseri meydana getiren kişinin kimliğinden izler taşır. Bu bakımdan her sanat eseri özgündür ve tektir. Sanatçı eserini oluştururken yeni bir şeyler ortaya koyar ve bu yeni şeyleri eski kalıplara dayanarak farklı, güzel, hoş bir şekilde yeni olarak bizlere sunar. Bazen de kendine has bir sanat anlayışıyla eserini oluşturur ve önceki geleneği reddeder. Milletin sanatçılarının ortaya koyduğu bu tür eserler kültür ve medeniyet alanında gelişme kaydetmeye yarayan köşe taşlarıdır. Kaynaklara baktığımız zaman üslupla ilgili birçok tanım görürüz ve bu tanımlar genellikle birbirinden farklıdır. Yani üslupla ilgili tam ve tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Sanatçıların üsluplarıyla ilgili yapılan çalışmalarda da farklılıklar olduğu görülmektedir. Ancak üslupla ilgili şunu söylemek mümkündür: Üslup, insandan insana, mekandan mekana, zamandan zamana farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Her sanatçının kendisine has bir üslubu vardır. Sanatçıları birbirinden farklı kılan da üsluplarıdır. Baktığımız zaman çeşitli bilimsel eserlerde üslupla ilgili çeşitli tanımlar vardır. Bu çalışmada üslupla ilgili kişisel tanımlarımız yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen birçok şairden, birçok şiirden unutulmaz mısralar hafızamızda yer etmiştir. Bu üslup tanımlama denemesinde bunlardan hatırlatmalar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Each nation strives to create a culture and a civilization in which one course in the art department. A nation can reveal the sophistication degree of his contemporaries when created how powerful and influential works in the field of art. Art is the common property of mankind. Art may or may not appeal to everyone or in every sector. However, the real moves trace from creator who make up the works. In this respect, each work of art is unique and unique. The artist exposes something new while creating of his works and offers us as new things, with different, nice, pleasant. Sometimes it creates a unique work of art by new concept and rejects the previous tradition. The nation's artists put forward, to make progress in the field of culture and civilization, for such are the cornerstone of the works. We see when we look at the sources of definitions of style and these definitions are usually different from each other. So, we cannot make a complete and a single definition whit style. Observed that the differences in the studies on styles of artists. However, we can say that about style. Style are evaluated that the differences from person to person, from space to space, from time to time. Every artist has a style its own unique. The thing that makes artists of different styles. There are various definitions of various in the scientific books about style, when we look at there. In this study, there is our personal definition about style. There are unforgettable verses of many poets and poetry from the past to the present at our memories. At this A Essay of Style Defining, we have made appointments of these.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics