M.Ö. II. BİNYILDA PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR: KUZEY SURİYE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1385-1406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuzey Suriye, tarihinin en gelişmiş üç medeniyeti olan Mezopotamya, Anadolu ve Mısır uygarlıklarını birbirine bağlayan bölgede bulunmasından dolayı stratejik ve ticari öneme sahip olmuştur. Bu sebepten Kuzey Suriye tarihin her döneminde ele geçirilmek ve ticari getirisinden faydalanılmak istenen bir coğrafya olmuştur. M.Ö. II. binyılda Hititler Toros Dağları’nın güneyini ele geçirmeyi bir devlet politikası haline getirmişken, Mısır firavunları ise devletin hazinesini dolu tutabilmek için Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz kıyılarını egemenlikleri altında tutmaya çalışmışlardır. II. binyılın sonlarında gücünü artıran Asurlular Kuzey Suriye’yi hakimiyetleri altına aldıktan sonra Doğu Akdeniz kıyılarındaki zengin şehir devletlerini ele geçirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada Kuzey Suriye’nin fiziki ve tarihi coğrafyası hakkında bilgi verildikten sonra Hurri – Mitanni Devleti döneminde ve öncesinde meydana gelen siyasi gelişmelerle bölge üzerindeki rekabetin doruğa ulaştığı Hitit – Mısır mücadelesi anlatılacaktır.

Keywords

Abstract

The Northern Syrian has been strategically and commercially important due to its region that connects civilizations of Mesopotamia, Anatolia and Egypt that are the most developed civilizations of their history. Therefore, the region of the Northern Syria has been wanted to be captured and to be taken advantage of commercially in the every period of its history. In BC, Millennium Hittite made as government policy to capture the southern of the Taurus Mountains when Egyptian Pharaohs tried to keep the coasts of the Northern Syria and the Eastern Mediterranean under the sovereignty in order to keep the state treasure-filled. At the end of Millennium the strengthening Assyrians tried to capture rich city-states at the coast of the Eastern Mediterranean after domineering the Northern Syria. In this study, after giving information about physical and historical geography of the Northern Syria, political developments before and in the period of Hurri-Mitanni State, and the struggle of Hittite – Egyptian which reached the competition on the region to its zenith will be explained.

Keywords