SPOR VE ÇOCUK GELİŞİMİ

Author:

Number of pages: 467-478
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Bu yaşam tarzının etkilediği yaş gruplarından birisi de çocuklardır. Hareket bir çocuğun bedensel gelişimi için çok önemlidir. Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın bazı olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında, büyüme ve gelişmenin daha iyi olması, aktif yaşam biçimi kazandırılması, ileride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma, aşırı kilo alımının önlenmesi gibi olumlu etkiler gösterilebilir. Bu kapsamda düzenli bir spor dalıyla uğraşmak kadar, fiziksel aktivite içeren bazı etkinlikler de çocukların bedensel gelişimleri için önemlidir. Bu etkinliklerden birisi de oyunlardır. Yapılan araştırmalarda oyunun çocuk üzerindeki etkisi gelişim psikolojisi açısından, motivasyonel açıdan, sosyolojik açıdan ele alınmıştır. Bu bağlamda, bu araştırma çocuğun gelişiminde koruyucu bir faktör olarak spor ve fiziksel aktivitenin rolünün, ilgili kuramsal açıklamalar ve araştırma bulgularına dayalı olarak incelendiği bir literatür taraması niteliğindedir. Çalışmada sporun çocuk gelişimne katkısı ile ilgili önceki araştırmalar incelenerek irdelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan araştırmalar oyun gibi fiziksel aktivitelerin çocuğun korkularını yenmesi, öz-benliğini bulması gibi bilişsel açıdan, sosyal çatışmaların üstesinden gelmesi, kendisi ve çevresini tanıması gibi duygusal açıdan ve uygun bedensel gelişimin sağlanması gibi fiziksel açıdan önemini ortaya koymuştur. Sonuç olarak bu araştırma ile sporun, fiziksel aktivitenin ve oyunun çocuk gelişimindeki önemi bilişsel, duyuşsal ve fiziksel açılardan bir kez daha ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Today, due to development in technology, people adopt immobile life style. Children are one of the age groups who are affected by this sort of life style. However, motion (movement) is a crucial factor for physical development of a child. Participation in the physical activities during the childhood has some positive effects on the child. Better growth and development, gaining active life style, decreasing risks of possible illnesses, prevention of excessive weight gain can be shown as some of the positive effects. In this scope, as well as regular engagement with a sports branch, participation in physical activities is important for children’s physical development. Playing is one of the activities of this. Contemporary studies focus on effects of playing games on children in terms of developmental psychology, motivation and sociology. In this vein, this study is a literature review which investigates the role of sports and physical activities in child development as a preventive factor on the basis of theoretical explanations made in the related literature and research findings. Related studies illustrate that physical activities are crucial in terms of cognitive development of children where children can overcome fears; in terms of emotional development where children can be able to overcome social conflicts as well as recognition of the self and the environment and in terms of physical development where children can be able to acquire appropriate physical growth. As a conclusion of this study once more it is emphasized that sports, physical activities and playing games are important elements for child development in terms of cognitive, affective and physical domains.

Keywords