7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ MÜFREDAT MODÜLASYONU: ÖĞRETMENLERDEN GELEN ÖZGÜN ANLAMLAR /ANALOJİLER

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 299-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Müfredatında araştırma kapsamındaki “boşaltım sistemi, sinir sistemi, vida ve eğik düzlem, elektrik devresi, seri bağlı devre, elementlerin sembolleri, elektronların çekirdek etrafında hareketi, katman (enerji düzeyi), katmanlardaki (enerji düzeylerindeki) , elektronların çekirdek etrafında hareket ettiği alan, kimyasal bağ” kavramlarına yönelik 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders kitabındaki analojilerin kullanılma sıklığı ve adı geçen kitaptaki analojilerin dışında, öğretmenlerin konu anlatımları sırasında kavramlara özgün anlamlar/analojiler yükleyip yüklemediklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Bağcılar ilçesinden rastgele seçilmiş 53 devlet ilköğretim okullarında görev yapan 100 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla, adı geçen kitaptan yararlanılarak ilköğretim 7.sınıf fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları analojilere yönelik “Öğretmen Anketi” hazırlanmıştır. Bu anket 3’lü Likert tipte olup ders kitabındaki 11 analoji örneğinden oluşmaktadır. Ayrıca örnekleme, adı geçen kitaptaki analoji örneklerinin dışında, konu anlatımları sırasında kullandıkları analojilere yönelik 11 açık uçlu soru da sorulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, örneklem tarafından en çok “vida ve eğik düzlem” kavramlarına yönelik analoji örneklerinin kullanıldığı ve “katman” kavramına yönelik analoji örneklerinin ise az kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ders kitabında geçen analojilerin dışında, örneklemin konu anlatımları sırasında adı geçen kavramlara yönelik kendileri tarafından oluşturulan özgün anlamlar / analojiler yükledikleri görülmektedir. Fakat elektrik devresi ve elementlerin sembolleri kavramlarına yönelik özgün anlamlar / analojiler yüklemedikleri belirlenmiştir. Bundan dolayı, adı geçen müfredatın revize edilmesi sırasında, çalışma kapsamındaki kavramlara yönelik örneklem tarafından oluşturulan “özgün anlamların / analojilerin” göz ardı edilmemesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify how frequently teachers use the analogies, included in the 7th Grade Science and Technology Textbook, about the concepts “urinary system, nerves system, screw and inclined plane, series circuit, electric circuit, symbols for elements, the electron’s orbit around the nucleus, layer (energy level), electron configuration at layers (energy levels), the electron’s configurations, the area in which electrons orbit around the nucleus, chemical bond”, all of which are found in the 7th Grade Science and Technology Curriculum, and to determine whether they assign original meanings to these concepts and use other analogies than the ones included in the textbook. The study was based on survey and document analysis, two qualitative study methods. The sample was comprised of 100 Science and Technology teachers working for 53 different public secondary schools randomly chosen from Bagcilar, Istanbul. For data collection purposes, a “Teachers’ Questionnaire” was designed to reveal the analogies used on the basis of the textbook. A three-point Likert type scale, the questionnaire contained 11 sample analogies from the textbook. Moreover, 11 open-ended questions were addressed to the participants about the analogies they used other than the ones included in the textbook. The findings suggest that the teachers mostly used analogies about the concept “screw and inclined plane” whereas they used few of the sample analogies about “layers (energy levels)”. In addition, it was observed that they assigned original meanings to these concepts and used other analogies than the ones included in the textbook. However, this was not the case for the concepts “electric circuit” and “symbols for elements”. Therefore, it can be recommended that these original meanings / analogies should not be ignored while the curriculum is revised.

Keywords