RAST ŞARKILARDA ARALIKLARIN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 505-511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kapsamış olduğu alan ile Geleneksel Türk Sanat Müziği, tarih içindeki derinlik ve çeşitliliği ile geniş bir kültür zenginliği meydana getirmektedir (Ay, 1988: 540). Geleneksel Türk Sanat Müziği içinde Rast makamı, günümüze ait en geniş koleksiyonlardan biri olan TRT Türk Sanat Müziği Sözlü Eserler Repertuarı’nda en sık kullanılan beşinci makamdır. Çalışmanın amacı, bilgisayar teknolojisinden faydalanarak Rast şarkılarda aralıkların kullanım durumlarını belirlemektir. Son yıllarda büyük ilerleme gösteren bilgisayar teknolojisi, müzik alanındaki çalışma ve analizlerde de kullanılmaya başlamış ve araştırmacılara büyük imkanlar sağlamıştır. Müzik araştırmalarında verilerin analizi aşamasında bilgisayar kullanımı tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır (Erol, 2007:38). Uzun zaman alan, zor ve monoton işlem basamakları olan çalışmalar, bilgisayar teknolojisi yardımıyla, müzik alanında da yapılmaya ve özellikle eğitimciler arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Çalışmada Rast makamında aralıkların kullanım durumlarını belirlemek amacıyla, rastgele seçilen 50 Rast şarkı bilgisayar ortamında istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Rast makamındaki aralıkların kullanım durumları belirlenerek, örneklerle açıklanmıştır. Çalışma soncunda Rast makamında en fazla kullanılan aralığın pest yöne doğru kullanılan B2’li aralığı, en az kullanılan aralığın ise yine pest yöne doğru kullanılan K6’lı aralığı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Çalışma, aralıkların kullanımı konusunda Rast ezgilerin karakteristik özelliklerini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın araştırmacı, besteci, icracı, öğretmen ve öğrencilere yeni bakış açıları kazandıracağı ve önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

With the area it contains, the depth and the variabilities it has, the Traditional Turkish Music forms a cultural wealth in history (Ay, 1988: 540). Rast maqam in Traditional Turkish Music is the fifth most frequently used maqam in TRT repertoire, one of the widest collection of Traditional Turkish Music. The aim of this study is to analyse the usage of Rast maqam intervals by using computer thecnology. The computer thecnology which has shown a great progress in recent years, is begun to be used in music dcypline researches and analysis, and it provided great opportunities to the researchers. The usage of computer spreads in music researches at thace phase of analysing the data (Erol, 2007:38). The studies which take long time, and have hard, monotonuous process steps, begun to be made in the music field and spread among the teachers by the help of the computer thecnology. In this study, 50 Rast composition which are choosen randomly are analyzed by using computer thecnology to determine the usage of Rast maqam intervals. As the result of this study, the usage of Rast maqam intervals are determined and explained with examples. According to the results of this study B2 interval to the direction of low pitched voice field is determined as the most frequently used interval, and K6 interval to the direction of low pitched voice field is determined as the least used interval of the Rast Maqam. This study is important because of displaying characteristics of Rast melodies. It is thought that this study will provide a new perspective to the researchers, composers, players, teachers and learners, and will contribute to their studies.

Keywords