OSMANLI DÜNYASINDA İÇKİ İÇME SUÇUNA DAİR BAZI GÖZLEMLER (XVI. YÜZYIL)

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1317-1332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gerek İslam Ceza Hukukunda ve gerekse Osmanlı Ceza Kanunnamelerinde yasaklanmasına rağmen, Osmanlı toplumunda içki farklı kesimler tarafından tüketilmiştir. İçki içme suçuna ait yerel mahkeme kayıtlarına yansıyan çok sayıda dava bulunmaktadır. Ayrıca kamu düzenini ihlal eden diğer bazı suçlarda da davalı şahısların içkili oldukları dikkat çekmektedir. Osmanlı Devleti’nde kamu düzeninin sağlanması görevini üstelenen vazifeliler için bu suçu işleyenlerden alınan para cezası önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Devlet merkezi dönem dönem içki tüketilen meyhanelerin ortadan kaldırılması hususunda kararlar almıştır. Fakat şehirlerdeki gayrimüslim nüfusun varlığı, meyhanelerden ve içki üretiminden devletin vergi alması içki tüketiminin önüne geçilememesine neden olmuştur. Çalışma dönem olarak 16. yüzyılı kapsamaktadır. Kaynak olarak hem devlet merkezinin hem de yerelin görüntüsünü yansıtan arşiv kaynakları kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda içki içme suçunun yaygınlığını, muhakeme boyutunu ve merkezin konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Though banned in both Islamic criminal Law and Ottoman criminal law, alcoholic beverages were consumed by different sections of the society in Ottoman land. There are many cases going into the recordings of local courts in relation to alcohol consumption. Moreover, in some of the cases of violation of public order, the defendants were found to be drunk. The pecuniary penalties collected from the defendants of such cases by the authorities who were in charge of maintaining the public order in the Ottoman state constituted an important source of revenue. The state government made decisions from time to time to close down the places where alcohol was consumed. But, the presence of non-Muslim population in cities, taxes collected from the pubs and alcohol production by the state hindered the governments from banning the consumption of alcohol. The present study covers 16th century as a period. Archive recordings reflecting both the position of the central government and local governments were used as resources. The purpose of the presents study is to reveal the prevalence of the crime of alcohol consumption, its legal dimension and the position of the central government in 16th century Ottoman society.

Keywords