MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK BEDENSEL VE ZİHİNSEL GEVŞEME YÖNTEMLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 563-572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Programlı bir müzik eğitimi içerisinde, ses eğitimi dersleri, şüphesiz çok önemli bir yere sahiptir. Ses eğitimi derslerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, bedensel ve zihinsel farkındalığın olmayışıdır. Hazırlığın yetersiz olması nedeniyle, bedende istenmeyen bir takım yanlış davranışlar gelişebilmektedir. Yanlış postür, aşırı gergin ve koordinesi zayıf kaslar, nefes üretiminin yetersiz ve güçsüz olması gibi pek çok nedenden ötürü, ses üretimindeki doğallık bozulmakta, yapay bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Hatta bazı öğrencilerde, önceden sesin hatalı ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle oluşmuş, bir takım ses sorunları bulunmaktadır. Ses organının zarar görmüş olmasından dolayı da eğitim kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Zihinsel ve bedensel hazırlığın olmayışı, bu kalıplaşmış yanlış kullanımların kolaylıkla giderilmemesine, eğitim sürecinde ciddi bir kayba ve ders içi performansın düşmesine neden olmaktadır. Ses eğitiminde temel öğe olan doğru solunum mekaniğinde, etkin olan tüm kasların aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Gerekli gevşemeyi sağlamış ve tüm kaslarını koordineli çalıştıran bir öğrencinin, sesini bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmesi daha kolay olacaktır. Bedensel ve zihinsel gevşeme hareketlerinin uygulanmaması nedeniyle oluşabilecek bu sorunlar, yalnızca ses eğitimi derslerinde değil, çalgı eğitimi gibi temel derslerde de görülmektedir. Çalgı eğitimine gerekli bedensel ve zihinsel gevşeme yöntemlerini uygulamadan gelen öğrenci de aynı şekilde kullandığı enstrümanın icrasına yönelik bir takım zorluklarla karşılaşabilmektedir. Ders öncesi ve günlük yaşantıda uygulanabilecek gevşeme çalışmalarının bu sorunlara ışık tutacağı, yalnızca ses eğitimi dersleri için değil, müzik eğitimi veren kurumlarda, bedensel ve zihinsel farkındalığı gerektiren tüm dersler için de yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, bedensel ve zihinsel gevşemeye yardımcı olacağı düşünülen Alexander, Feldenkrais, Linklater, Lessac, Yoga ve Meditasyon gibi güncel yöntemlerden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Vocal training courses, undoubtedly, hold an important place in a systematical music education program. One of the biggest problems faced is lack of physical and mental awareness. Due to inadequate preparation, some unwanted behaviors may occur. Wrong posture, overly tense and insufficiently coordinated muscles, lack of using of breath, and many other reasons result in defects in use of voice and also looks improvised. Some students even have some vocal problems due to wrong uses and ignorantly earlier. As a consequence of the damaged vocal organ, quality of training is affected negatively. Absence of physical and mental preparation also obstructs correcting the common missuses easily, thus causes a significant loss in training process and in-class performance. The main element of vocal training, correct breathing mechanics, requires effective use of all active muscles. For those students who achieved the necessary relaxation and uses all relevant muscles in coordination, it would be easier to learn how to use their voices in a more conscious way. Those problems that might occur due to lack or absence of physical and mental relaxation moves are also seen in main courses like instrument training. Students who come to classes without applying the necessary physical and mental relaxation techniques also face some problems in playing their instruments. It can be concluded that those relaxation techniques that can be applied in a pre-class way or on a daily basis, may help eliminating the subject problems not only for vocal training courses, but also for all classes that require physical and mental awareness in all music education institutions. In this study, contemporary methods like Alexander, Feldenkrais, Linklater, Lessac, Yoga, and Meditation; which are believed to be helpful for physical and mental relaxation, are examined in the context explained above.

Keywords