DOROTHEA LANGE’İN GÖÇMEN ANNE FOTOĞRAFI ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 777-816
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

İcad edildiği 1827 yılından bugüne, birbirinden çok farklı amaçlarla fotoğraf çekilmiştir. Giderek yaygınlaşması ve gücünün, insanlar üzerindeki etkisinin farkına varılmasının ardından, farklı amaçlarla çekilen fotoğrafların, yine birbirinden çok farklı amaçlarla kullanılması durumu yaygınlaşmıştır. Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan Dorothea Lange’in 1936 yılında California ABD’de çekmiş olduğu “Göçmen Anne” (Migrant Mother) adlı fotoğraf, çekilmesinin ardından ister profesyonel, isterse de amatör olsun çok sayıda sanatçının veya sanatla ilgisi olmasa dahi bilgisayar programlarını kullanabilen kişinin kendince yorumunu kattığı bir fotoğraf olmuştur. Bilgisayarın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasının sonucunda, sosyal paylaşım ve fotoğraf paylaşım sitelerinin sayılarının çoğalması ve giderek kullanımının yaygınlaşmaktadır. Kullanıcılar, kişisel yorumlarını katarak sayfalarında veya profillerinde bu fotoğrafı veya kendi kişisel yorumlamalarıyla yeniden çektikleri fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda bu fotoğrafın etkisinin, gücünün farkında olan pek çok kişi için de çok iyi bir reklam veya propaganda malzemesi haline dönüştürülmüştür. Ticari amaçla farklı malzemeler üzerinde kullanımı sonucu oluşturulan çeşitli hediyelik eşyalar (tshirt, Kravat, Kahve termosu, anahtarlık, çanta ve cep telefonu kılıfı) üzerinde kullanımı, bu fotoğrafın çok farklı amaçlarla kullanımında gelinen nokta bakımından dikkat çekicidir. Bu çalışma ile Dorothea Lange’in Göçmen Anne fotoğrafı örneğinden yola çıkılarak, bir fotoğrafın gücü, insanlar üzerindeki güçlü etkisi, kişisel yaklaşımlar neticesinde farklılaşması ve zaman içinde, geçirmiş olduğu değişim sürecinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Photos have been taken for various reasons, since it was invented in 1827. These photos, taken for various reasons, have been increasingly used for various occasions, after the photography spread day by day in our daily life and its great effect on people was realised. In this respect, Dorothea Lange’s photo, named “Migrant Mother” and taken in California, USA in 1936, became a photo that has been used and interpretted by both professional and amateur artists; or even by anyone who are competent in computer programs, but fine arts. Computers became an integral part of our lives; consequently the number of social and photo sharing sites have been increasing and they are used by increasing number of people. They use this specific “Migrant Mother” photo with their subjective comments on their pages and profiles or re-take the photo and share with their followers. Besides, this photo has turned into an advertisement and propoganda material by people, who realised its effect and power. Remarkably, it has been applied on various materials for commercial business and created a giftware business, such as t-shirts, ties, coffee cups, key-chains, bags and mobile cases. The aim of this art work is to express the photo’s power, its effect on people,

Keywords