ŞER’İYE SİCİLLERİNE GÖRE KIBRIS’TA ERMENİLER

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Language : null
Konu : Yakınçağ
Number of pages: 651-668
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıbrıs Adası tarihi boyunca farklı unsurları kendi bünyesinde var etmiştir. Birbirinden farklı hususiyetler taşıyan bu unsurların birlikte yaşama tecrübeleri bizim için önemlidir. Kıbrıs'ta bulunan cemaatler bir adada yaşıyor ol¬maları sebebiyle, diğer Osmanlı eyaletlerinde yaşayan ce¬maatlerden biraz daha farklı, biraz daha sıkı ve de gergin bir ortamı paylaşmak durumunda kalmışlardır. Ada'nın Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesi sonrasında bu statünün nasıl devam ettiği, toplumsal uzlaşı ve paylaşımın hangi noktada olduğuna yönelik sorulara bu çalışma bir örnek teşkil etmektedir. Ada'da yaşayan Ermenilerin Müslümanlar ile olan paylaşımı ve bu paylaşım konuları, aralarında çıkan anlaşmazlıklar, iyi yada kötü her türlü örnek bu ilişkileri ortaya koyacaktır. Çalışma özellikle 18 ve 19 yüzyılda Kıbrıs'ta yaşayan Ermeni ve Türkler arasındaki her türlü paylaşımı ortaya koyma endişesi taşımaktadır. iki toplumun arasındaki gelişmiş ilişki bağı ifade edilmeye ve yaşanan sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma, XVII ve XIX yüzyıllar arasında kayıta geçmiş olan Kıbrıs sicillerinden yararlanılarak ortaya konulmuştur. Bu sicillerde yer alan Ermenilere dair hemen hemen her konuya değinilmeye çalışılmıştır. Ermeniler ile Türk toplumu arasındaki ilişkiler yanında kendi aralarındaki ilişkilerde ifade edilemeye çalışılmıştır. Tespit edilen tüm konulara ilişkin örnekler verilerek konular ele alınmıştır. Netice olarak çalışma, Kıbrıs'ta yaşayan Ermeni toplumunun müslüman ve diğer topluluklarla olan ilişkilerini gözler önüne sermeye gayret etmiştir. İki toplum arasında her türlü ilişki ve bu ilişkilere ait örnekler verilmek suretiyle bir açılım yapılmaya çaba sarf edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Cyprus island create several components in its own right throughout history. The experience of living together of those components holding different characteristics from each other are very sunstantial for us.After the conquest of the island by Ottoman Empire, this study will be a kind of example to the questions such as how that status continued and in which case that social. Because they are living on an island communities in Cyprus, the other slightly different communities living in the Ottoman state, a little tighter, and also have had to share a tense environment. Consensus and communion is. All kinds of for good or bad examples such as communion of Armenians and Turks living in the island and this communion matters and conflicts between them will present these relations. The study is concerned about presenting all kinds of sharings between Turks and Armenians living in the island especially in 18. and 19. centuries. It is studied that the sophisticated relations was expressed and the problem encountered put forward. The study record in the history of XVII and XIX centuries, using records in Cyprus, which have been introduced. This registers the Armenians also been mentioned on almost every topic. The relations between the Armenians and the Turkish community were next to be expressed in the mutual relations. All identified issues relating to matters discussed by giving examples. As a result, study, Muslim and other communities living in Cyprus, the Armenian community was keen hoped to reveal the relationships. All relations between the two communities and made a breakthrough by giving examples of these relations effort has been made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics