MEDYANIN İŞLEVİ: GERÇEKLERİN ÖTELENMESİ SORUNU

Author:

Number of pages: 1-12
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Çağdaş yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan medya, insanların günlük toplumsal gereksinimlerini karşılama işlevini görürken, yeni biçem ve yaklaşımların da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Medya çoğunlukla insanların haber öğrenme, toplumsal gündemi öğrenme, kamuoyuna katılma, yenilikleri izleme, zaman geçirme, eğlenme gereksinimlerini karşılamaktadır. Bazen gerçeklerden oluşan materyallerle yapımlar hazırlayan medya, çoğu zaman da hayalleri kullandığı gösterişli imgesel yapımlarla kitlelere seslenmektedir. Kuramsal olarak gerçeklerden oluşması gereken içeriği, kimi zaman kazanç planları çerçevesinde gerçeklerin dışına çıkabilen medya, imgelerden oluşan içeriğiyle insanları yanıltabilmekte, yanlış bilgi ve izlenimlere neden olabilmektedir. Kentsel alanlarda yoğun yaşam ritmi içinde yaşayan insanların zaman geçirme, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini önceleyerek yayınlarını geniş bir kitlenin anlayabileceği basit bir düzeyde tutan medya, görkemli imgelerle oluşturduğu içeriğinde kitleleri gerçekler konusunda yanıltabilmektedir. Medyayı izleyen kitle de çoğu zaman çağın koşulları gereği sığınabileceği hayal dünyaları aramakta ve medyaya yönelmektedir. Medyanın görkemli hayal dünyaları ve gerçekleri unutturan yayınları insanları rahatlatmakta, geçici çözümler sunmaktadır. Kendi gerçeklik yaklaşımını oluşturan ve kitlelere aktraran medya, hayallerden oluşan dünyalar kurmakta ve bazen bunları gerçek olarak yansıtmakta, insanların da gerçeği kendisi gibi algılamalarını sağlamaktadır. Gelişmemiş toplumlar medyanın gerçeklere uzak yayınlarından daha fazla etkilenmekte, medyayı kullanmayı ve yorumlamayı tam olarak öğrenemedikelri için sorunlar yaşamaktadır. Toplumların giderek birbirine benzeştiği dünyadaki sayısız materyali değerlendiren medya çalışanları, insanların gerçeklerin sıkıntılarından uzaklaşabileceği imgesel dünyalarla büyük kitlelere seslenmektedir.

Keywords

Abstract

Media which are indispensable components of contemporary life respond daily social requirements of people and also cause to grow up styles and approaches. Media mostly respond some requirements of people that are learning news and learning social agenda and participate in public opinion and follow innovations and spend time and entertainment. Media sometimes produce by real materials but mostly address people via fantastic imaginary products. Theoretically concept of media must consist of realities but media sometimes leave realities because of their organizational plans, and belie people via their imaginary concept and can cause incorrect knowledge and impression. Media firstly respond spending time and relax and entertainment requirements of people who live in urban area in high rhythm and prepare plain products which can understood by everybody and can belie people about realities via their imaginary concepts. The mass who are interested in media mostly lok for imaginary worlds in which they can refuge because of contemporary conditions and bear media. Fascinating imaginary worlds and broadcasting that can efface realities can relieve people and present temporary resorts. Media create their original reality approach and convey to mass and set imaginary worlds and want people to perceive them as reality and provide people to perceive reality as media convey. Underdeveloped societies are affected much by broadcasting of media that are far from realities because of they do not learn to use media and to comment media. Societies resemble eachother increasingly recently and media can find many available materials for their productions and address people via magnificient productions in which people can leave problems of realities.

Keywords