HEMMENDE UND FÖRDERNDE LEHRERHALTUNGEN AUS DER PERSPEKTIVE VON STUDENTEN

Author:

Number of pages: 417-453
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerin, bugününün koşulları göz önünde bulundurularak, öğretmen ilişkileri, şahsi ve okuldaki öğrenmeleri arasında hangi bağlantıları kurduklarını ortaya koymaktır: Hangi öğretmen tutum ve davranışları genç yetişkinler açısından okul karyerlerinde ve özel gelişimlerinde yardımcı/geliştirici veya sınırlayıcı/engelleyici olmuştur ve olmaktadır? Sonuçlarda nitel görüşmeler yardımıyla öğrencilerin işe olan sevgisini ifade edebilen özgün bir öğretmen istediği açıkça gösterilmektedir. Ayrıca görüşülen bireylerin tecrübelerinden bağımsız olarak kendilerini ciddiye alan, özgün olan ve ilişki kurmaya açık olan öğretmen istedikleri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to present the relationship of the young adults with their teachers at the present time and what kind of connection do they make between their in

Keywords