HEMMENDE UND FÖRDERNDE LEHRERHALTUNGEN AUS DER PERSPEKTIVE VON STUDENTEN
RETARDANT AND PROMOTIONAL ENTERTAINMENTS TEACHERS FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS

Author : Sayime ERBEN KEÇİCİ
Number of pages : 417-453

Abstract

Bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerin, bugününün koşulları göz önünde bulundurularak, öğretmen ilişkileri, şahsi ve okuldaki öğrenmeleri arasında hangi bağlantıları kurduklarını ortaya koymaktır: Hangi öğretmen tutum ve davranışları genç yetişkinler açısından okul karyerlerinde ve özel gelişimlerinde yardımcı/geliştirici veya sınırlayıcı/engelleyici olmuştur ve olmaktadır? Sonuçlarda nitel görüşmeler yardımıyla öğrencilerin işe olan sevgisini ifade edebilen özgün bir öğretmen istediği açıkça gösterilmektedir. Ayrıca görüşülen bireylerin tecrübelerinden bağımsız olarak kendilerini ciddiye alan, özgün olan ve ilişki kurmaya açık olan öğretmen istedikleri saptanmıştır.

Keywords

engelleyici ve teşvik edici öğretmen tutumları

Read: 624

Download: 183