PERCİVAL EVERETT’İN SİLİNTİ VE BEN SİDNEY POİTİER DEĞİLİM ROMANLARINDA KİMLİK SİLİNMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Language : null
Konu : Identity crisis and racism
Number of pages: 329-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Percival Everett’in iki hiciv romanı olan Silinti ve Ben Sidney Poitier Değilim’i ırkçılık ve kimlik krizi konulari üzerinde durarak incelemektir. Silinti’de, yazar-kahraman Monk siyahiliğin standardartlaşmış düşüncelerini temsil eden kalıplaşmış romanları eleştirmek için Stagg R. Leigh takma adı altında Fuck isimli bir roman yazmaktadır. Monk kendi benlik duygusuna karşı gelir ve yayıncılık pazarının ırksal stereotip beklentilerini hicvetmek niyeti ile bu romanı yazarak ikili bir kimlik geliştirir. Ancak, Fuck’taki ironi farkedilmez ve Monk çift kişiliğinden zarar görmeğe başlar ve Stagg’in kontrolünü kaybeder. Ben Sidney Poitier Değilim’de ise anlatıcının kişisel farkındalık duygusu yoktur ve giderek Poitier filmlerindeki karakterlere bürünür ve bir kimlik krizi yaşar. Roman, gerçek dünya algısı üzerindeki olumsuz etkileri ve bireyleri gerçeklikten ayırdığı için medyayı eleştirir. Bu makale, sadece anlatıcıların kimlik krizlerini araştırmakla kalmaz ama aynı zamanda anlatıcıları toplumun ırkçı beklentilerine uymadıkları için kimlikleri yüzünden yargılanmakta olan Ralph Ellison’ın Görünmez Adam romanı ile her iki Everett romanı arasındaki birçok benzerlikleri de açıklamaktadır. Bu nedenle, ırkçılık kendi kimliğini sergileme hususunda en önemli engel olmaya devam etmektedir. Medya aracılığıyla, Amerikan toplumu sözde Afrikalı-Amerikalı deneyiminin kalıplaşmış temsilini pekiştirir ve bireyleri kimlik silinmesine yol açan ırksal strereotipleri yaşamaya zorlar. Everett Silinti’de, yayıncılık sanayiinin ırkçı kriterlerini eleştirirken Ben Sidney Poitier Değilim’de ise medya ve filmlerin toplumdaki ön yargı ve ırkçılığı desteklemeye hizmet etmesini eleştirmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine two of Percival Everett’s satirical novels Erasure and I Am Not Sidney Poitier elaborating on the issues of racism and identity crisis. In Erasure, to criticize the stereotypical novels representing the standardized idea of blackness Monk, the author-protagonist, writes a novel named Fuck under the pseudonym Stagg R. Leigh. Monk acts against his sense of self and creates a dual identity by writing that novel with the intention of satirizing the racial stereotype expectations of the publishing market. However, the irony of Fuck goes unnoticed and Monk begins to suffer from dual personalities and loses control of Stagg. In I am Not Sidney Poitier, the protagonist has no sense of self-awareness and gradually takes the characters of Poitier movies and experiences an identity crisis. The novel critiques media for its negative effects on the perception of real world and disconnecting in

Keywords


 • BRIONES, Carolyn, ‚Reviews‛, Callaloo 33.2, 2010, 553–555.

 • DERRİDA, Jacques, Dissemination, Chicago: University Of Chicago Press, 1983.

 • EATON, Kimberley, ‚Deconstructing the Narrative: Language, Genre, and Experience in Erasure‛, Nebula 3.2-3, September 2006, 220 -232

 • ELLİSON, Ralph, Invisible Man, New York: Random House, 1972

 • ELLİSON, Ralph, Shadow and Act, New York: Vintage, 1995.

 • EVERETT, Percival, Erasure, New York: Faber and Faber, 2001.

 • EVERETT, Percival, I Am Not Sidney Poitier, Saint Paul: MN, Graywolf Pres, 2009.

 • EVERETT, Percival, ‚Meiosis‛, Callaloo, Vol. 24, No. 2, The Best of Callalo Prose: A Special 25th Anniversary Issue, The Johns Hopkins University Press, 2001, 454-467

 • GRETLUND, Jan Nordby, ‚Percival Everett: Mediating Skin Color‛, Aktuel Forskning, 2010, 1-7.

 • LACAN, Jacques, Ecrits: The First Complete Edition in English, New York: Norton, 2006.

 • LACAN, Jacques, The Seminar. Book III. The Psychoses, 1955-56. Trans. Russell Grigg. London: Routledge, 1993., 167

 • MOORE, Elizabeth Roosevelt, Being Black: Existentialism in the Work of Richard Wright, Ralph Ellison, And James Baldwin, (The University of Texas Unpublished PhD Dissertation), Austin, 2001.

                                                                                                    
 • Article Statistics