İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE İLİŞKİN KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 13-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine ilişkin düşünce ve kaygıları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere (Gömleksiz ve Yüksel 2003) tarafından geliştirilen ve 38 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik çalışması araştırmacılar tarafından yapılarak Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucu öğretmen davranışlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisi incelendiğinde; erkek öğrenciler, öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde konuları tartışmalarına imkan vermediğini ve öğretmenlerin cinsiyet ayrımı yaptığını düşündükleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin alışkanlıklarına göre derse karşı tutumları incelendiğinde; erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla fen bilgisi derslerinde başka konularla ilgilendiklerini, doğuda öğrenim gören öğrencilerin fen bilgisi dersini severek ve isteyerek çalıştıkları ve batıdaki öğrencilerin ise doğu’daki öğrencilere oranla derse daha hazırlıklı geldikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin derse karşı kaygı durumu incelendiğinde ise; erkek öğrencilerin bayan öğrencilere kıyasla kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu, doğuda öğrenim gören öğrencilerin fen bilgisi dersinin amacının ne olduğu konusunda tam olarak fikir sahibi olmadıkları ve batıda öğrenim gören öğrencilerin fen bilgisi sınavlarından korktuğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik ilgileri incelendiğinde ise; fen bilgisini seven öğrencilerin fen bilgisi dersine çalışmaktan zevk aldıkları ve ders konuları ile ilgilenmekten hoşlandıkları, doğuda öğrenim gören öğrencilerin batıdaki öğrencilere kıyasla fen bilgisine çalışmaktan daha çok hoşlandıkları ve boş zamanlarında fen bilgisi ile ilgili konularla ilgilendikleri sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin fen bilgisine yönelik önyargıları incelendiğinde ise; erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla fen bilgisi dersleri olmadan da çevreyi tanıyabileceklerini düşündüklerini, dersi sevmeyen öğrencilerin Dünya’yı tanımak için fen bilgisi derslerine gerek olmadığını düşündükleri sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin fen bilgisi dersinden beklentilerine ilişkin düşünceleri incelendiğinde ise; kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla gelecekteki çalışmalarında fen bilgisine ihtiyaç duyacakları düşüncesinde oldukları, erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere kıyasla fen bilgisi dersini başaracağına inandıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, the concerns and the thoughts of the 6th grade students towards the Science and Technology course have been analyzed. In this aim, the 5- likert-type scale which was developed by Gömleksiz and Yüksel in 2003 and consists of 38 questions have been applied to the students. The reliability of the scale has been tested by the researchers and the Cronbach Alpha reliability coefficent has been evaluated as 0,92. According to the research, in the analysis of how the behaviours of the teachers affect the attitude of the students towards the course; it’s been determined that the male students think that they are not given enough chance to argue on the subjects during the course and the teachers do gender discrimination. In the analysis of the attitudes of the students towards the course in terms of their habits; it’s been determined that the male students happen to deal with other topics during the course in comparison with the female students, the students in the East of Turkey study the course volunteerly but the students in the West of Turkey come to the class more prepared when considered with the students in the East. In the analysis of the concerns of the students towards the course; it’s been concluded that the male students’ concern level is higher than the female students’ level, the students in the East of Turkey aren’t totally aware of the aim of the course and the students in the West of Turkey are afraid of the exams of the course. In the analysis of the interests of the students towards the Science and Technology Course, it’s been concluded that the students who love the course enjoy studying and dealing with the course subjects, the students in the East love studying the course more than the students in the West and they deal with the course topics in their spare time. In the analysis of the prejudices of the students towards the course; it’s been concluded that male students think they can learn about the nature even without the help of this course in comparison with the female students, the students who don’t love the course think that it’s unnecessary to study the Science and Technology Course in order to get information about the world. In the analysis of the thoughts of the students about their expectations from the Science and Technology Course; it’s been determined that while the female students think they will need Science and Technology course in their future studies, the male students believe they can succeed in

Keywords