DEMOKRAT PARTİ’NİN SİVİL TOPLUM ÜZERİNDEN BİR SİYASAL İLETİŞİM DENEMESİ: VATAN CEPHESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 397-416
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Türk siyasetinde çok partili hayatla birlikte, iktidar ve muhalefet arasında önemli kutuplaşmalardan birisi DP iktidarınca Vatan Cephesi’nin (V.C) oluşturulmasıdır. 1957 seçimleri sonrasında ortaya çıkan tabloda, güç birliğine gidilmesi halinde DP iktidarını yıkabileceği ihtimalini gören muhalefet partileri, birleşme yolları arayış ve çabalarına girmiş, bunun üzerine DP iktidarı da tarafsız vatandaşları ve mutsuz muhalifleri kendi safına çekmek amacıyla, sivil toplum üzerinden yeni bir siyasal iletişim yolu inşa etmek üzere V.C.’ni ilan etmiştir. Birleştirici ve bütünleştirici söylemlerle oluşturulmasına karşın V.C., uygulamada iktidarın umduğu, beklediği etkiyi sağlayamamış, aksine bu kampanyada kullanılan araçların abartılı ve yer yer gerçek dışı yayınları, yoğun siyasal ve toplumsal tepkilere yol açmış ve kampanya bu yönüyle başarısızlığa uğramıştır. Bu çalışma, V.C.’nin oluşumuna giden süreci ve cephenin faaliyetlerini konu edinmiştir. Çalışmada V.C.’nin hangi şartlar altında ortaya çıktığı, nasıl bir rol ve fonksiyon ifade ettiği ve ne şekilde bir sona uğradığı hususları ele alınacaktır. Bu yapılanmaya dair yapılan çalışmalara dair literatür incelemelerine sıklıkla başvurulduğu gibi, dönem içinde tarafsızlığı ile tanınmış Cumhuriyet gazetesi (Cumhuriyet) üzerinden bütün bu süreç incelenmiş ve V.C. kampanyasına ilişkin güncel tartışma ve değerlendirme biçimleri ortaya konulmuştur. Böylelikle, Cumhuriyet’in yoğun bir biçimde yer verdiği V.C. haberlerinin incelenmesi ile kurulan siyasi oluşumun aktörlerinin söyleminden farklı olarak nasıl yansıtıldığına dair bir örneğin görülmesi mümkün olmuştur. V.C. üzerine yapılmış olan bu çalışmanın bütün bu yönleriyle, hem siyasi tarihe, hem de siyasal iletişim alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Together with the multi-party life in Turkish politics, one of the important polarizations between the government and opposition was the creation of Motherland Front by the Democrat Party. In the picture emerging after 1957 elections, opposition parties started looking for ways for a fusion presuming that the government could fail if they united their forces. In response, the Democrat Party government declared creation of the Motherland Front in order to build a new political communication way over civil society to attract the non-party citizens and unhappy opponents. Although it was created with a unifying and integrative approach, expectations of the government did not come true but exaggerated and sometimes unreal publication of the instruments used during the campaign caused an intensive political and social reaction and the campaign failed in this regard. The subject of the present study is the process towards creating the motherland front and the activities of the said front. In this study, the conditions which Motherland Front emerged under and how a role and a function, it was expressed and how it was ended, will be discussed. We referenced the literature about the studies done on this structure and we also analyse the process all over the Newspaper Cumhuriyet which was known by its impartiality and we presented the current discussion and evaluation forms of Motherland Front campaign. Thus, ıt could been able to see an example, which was show that, the political actor’s discourse whose established this campaign, was different from the Cumhuriyet Newspaper which was included an intensive place to the campaign. This study which was conducted on the Motherland Front which we see as a political communication trial over civil society would contribute both to the political history and the political communication area.

Keywords