BENLİK KURGULARI VE ÖZNEL İYİ OLUŞ: OTANTİK OLMANIN ARACILIK ROLÜ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 593-611
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İyi oluş son yıllarda psikoloji alanında incelenen önemli konulardan biri durumundadır. Ayrıca son zamanlarda yapılan çalışmalar kültürel faktörlerin iyi oluş ile ilişkisine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı benlik kurguları, otantiklik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmaya18-25 yaş aralığında248 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 64’ü (%26) erkek, 184’ü (%74) kız öğrenciden oluşmuştur. Katılımcılar benlik kurgusu, otantiklik ve öznel iyi oluş ölçeklerini doldurmuşlardır. Sonuçlar benlik kurguları, otantiklik ve öznel iyi oluş arasında doğrudan ve dolaylı ilişkilerin oluğunu göstermiştir. Özerk ve ilişkisel benlik kurgusu ile öznel iyi oluş arasında doğrudan anlamlı bir ilişki bulunmazken, özerk benlik kurgusu ile öznel iyi oluş arasında otantiklik aracılığı ile oluşan dolaylı bir ilişki bulunmuştur. Özerk-ilişkisel benlik kurgusu otantiklik ve öznel iyi oluş ile hem doğrudan hem de dolaylı ilişki göstermiştir. Ayrıca, otantikliğin özerk ve özerk-ilişkisel benlik kurgusu ile öznel iyi oluş arasındaki aracılık etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Benlik kurguları ve otantiklik öznel iyi oluştaki değişkenliğin %28’ini açıklamıştır. Bu çalışmanın sonuçları sadece benlik kurgularının otantiklik ile ilişkisini göstermekle kalmayıp, otantikliğin de öznel iyi oluşla güçlü bir şekilde ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Bulgular öz belirleme kuramı ve kültürel değişim bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Well-being is an important subject that has been investigated in recent years. Moreover, recent studies pointed out the relationship between culture and well being. The purpose of the current investigation was to examine the relationships between self construals, authenticity, and subjective well-being. Participants were 248 university students between the age of 18-25. Of this participants, 64 were males (26%) and 184 were females (74%). Participants completed a questionnaire that included measures of self construals, authenticity, and subjective well-being. Results indicated that direct and indirect effects existed in the relationships between self construals, authenticity, and subjective well-being. Although, there were no significant direct relationships between autonomous self-construal, related self-construal and subjective well-being, autonomous self-construal associated with subjective well-being through authenticity. Autonomous-related self construal both directly and indirectly associated with authenticity and subjective well-being. In addition to direct and indirect effects, results of the mediation analysis indicated that authenticity mediates the relationships between autonomous self-construal, aoutonomous-related self-construal and subjective well-being. This showed that autonomous and aoutonomous-related self-construalsare associated with subjective well-being through authenticity. Together, self-construals and authenticity explained 28% of the variance in subjective well-being. Current study documented not only the extent to which self-construal was associated with authenticity, but also how strongly authenticity was associated with subjective well-being. Findings are discussed in terms of the self determination theory and cultural change. In addition, findings of the current study inform the development of intervention programs for counselors aimed at improving well-being of university students.

Keywords