THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE AND TURKISH LANGUAGE

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 917-934
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ), müfredat ve izlence gelişimi, ders kitabı yazımı, öğretmen yetiştirme ve değerlendirme açısından başvurulan önemli bir referans belgedir. Bu program AA müfredat tartışmaları ile Avrupa’da yabancı dil öğretimi ve öğrenilmesi açısından önem kazanmıştır. Ancak Avrupa dilleriyle ilgili yapılan birçok çalışmada, ADÖÇ teori ve uygulamalarının tüm dil seviyelerini karşılayabilecek değerlendirme özelliklerini sağlamada yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır. Birçok dil için uygulanabilen yaygın bir referans olarak gösterilse de yabancı dilin öğrenilmesinde büyük önem taşıyan kelime öğretiminde yeterli ölçüde verimli olmadığı bazı çalışmalarda dile getirilmektedir. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ile ilgili Türkçe dışında birçok dilde araştırma yapılmış olmasına rağmen, Türkçe ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere yardımcı olup olmadığını araştırmak; değişik dil düzeylerinde öğrencilerin sağlıklı ve akıcı iletişim kurmada yeterli olup olmadığını tespit etmek; ayrıca Türkçe öğretiminde ne dereceye kadar ya da yaygın olarak hangi sözcüklerin AA düzeyinde kullanılması gerektiğinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Çalışmanın sonuçları farklı özellikler içeren bazı dillerin özellikle de başlangıç düzeyinde kelime öğretiminde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programını uygulamanın büyük zorluk yarattığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The Common European Framework (CEF) is a reference document for curriculum and syllabus development, textbook writing, teacher training, and for assessment, and it has gained importance for discussions of AA curricula, and L2 teaching and learning in Europe. However, the CEF may not provide sufficient theoretical and practical guidance to enable test specifications to be drawn up for each level of the CEF. Although it is widely referred to all languages, the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) remains relatively insufficient for teaching vocabulary. There have been several studies on CEFP on different languages; nevertheless, there has been no single survey carried out in Turkish Language in this field. Therefore, this article tries to find answers by exploring questions of whether the CEFR can help foreign learners of Turkish language to construct vocabulary based on CEFR levels or not; whether the CEFR scales are sufficient to communicate at various levels; and then to what extent the most common words in Turkish should be included. The findings of this study indicate that application of CEFR, especially in teaching vocabulary, seems to be complicated to build or acquire for some languages which have different characteristics when compared to common European languages.

Keywords