KELKİT VADİSİNDE NÜFUSUN DAĞILIŞI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 297-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kelkit Vadisi Karadeniz Bölgesinin Orta ve Doğu Karadeniz bölümleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Kelkit vadisindeki yerleşmelere bağlı olarak nüfus genellikle vadi tabanlarındaki alçak düzlüklerde ve vadiyi çevreleyen kütlelerin alçak yamaçlarında toplanmıştır. Kelkit vadisi boyunca yükselti doğudan batıya doğru azalmakta, dolayısıyla nüfus yoğunluğu doğudan batıya doğru artış göstermektedir. Yükseltiyle beraber arazi yapısının engebeli olması nüfus dağılışını sınırlarken, yükseltinin azalması, vadi tabanının genişlemesi ve alüvyal toprakların varlığı nüfus yoğunluğuna sebep olmuştur. Vadi boyunca arazinin genel olarak dağlık ve engebeli olması yerleşmelerin niteliği üzerinde belirleyici olmuştur. Daha çok dağınık yerleşmelerin yaygın olduğu Kelkit vadisinde nüfus, 200 m ile 1800 m ler arasında dağılış göstermektedir. Nüfusu en az olan yerleşme Sivas iline bağlı Gölova ilçesidir. Gölova’yı, Sivas’ın diğer bir ilçesi olan Akıncılar, Giresun’a bağlı Çamoluk ve Gümüşhane’nin Köse ilçeleri takip etmektedir. Kelkit vadisinde nüfusu en kalabalık olan yerleşmeler Tokat iline bağlı ilçelerdir. Kelkit vadisinin en batısında bulunan Tokat ilinin ilçelerinde üç tanesi araştırma sahasının içerisinde kalmaktadır. Bu ilçeler doğudan batıya doğru sırasıyla Reşadiye, Niksar ve Erbaa’dır. Kelkit vadisinin en batı kesimini oluşturan bu alanda yükseltinin azalması, iklim şartlarının elverişli olması, vadi tabanının genişlemesine bağlı olarak oluşan alüvyal düzlükler sebebiyle nüfus yoğunluğunun belirgin olarak arttığı bu sahalarda, en kalabalık yerleşme Erbaa ilçesidir. Erbaa’yı Niksar ilçesi takip eder. Kalabalık yörede en az nüfuslu yerleşme ise Reşadiye’dir.

Keywords

Abstract

The Kelkit Valley is situated between the middle and east parts of the Blacksea Region. Related to the settlement places in the Kelkit Valley, the population is gathered at the lower parts at the bottom of the valley and at the lower parts of the mountain slopes surrounding the valley.The altitude of the valley decreases from east to west, therefore, the population density increases from east to west. The roughness of the landscape with the altitude limits the distribution of the population. The decrease of altitude, the extension of the valley floor and the presence of the alluvium soil cause population density. The mountainous and roughness landscape affect the quality of the settlements throughout the valley. The population is distributed between 200m and 1800m in the valley. The lowest population is seen in Gölova, Sivas. Akıncılar, another town in Sivas, and Çamoluk, town in Giresun and Köse, town of Gümüşhane follow Gölova. The most crowded settlement places in the valley are the towns of Tokat. As the decreases in the altitude, the convenient climate and the presence of the alluvium soil at the bottom of the valley, Erbaa, the town of Tokat becomes the most populated town. Three towns of Tokat which locate at the very west side of the Kelkit Valley are in the research area. These towns are from east to west Resadiye, Niksar and Erbaa. At the area on the Westside of the Kelkit Valley, because of the lower height, suitable weather conditions and alluvial plains of the widening valley floor, population density is high at the area and Erbaa is the most crowded town. Niksar is number two in order, Resadiye is the lowest populated town in the area.

Keywords