ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRE” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA ANALİZİ

Author:

Number of pages: 1327-1348
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Yaşadığımız yüzyılda küreselleşmenin olumlu sonuçlarından birisi de dünyamızın karşı karşıya olduğu tehlikeler ve çözümü beklenen problemlerin, yerel olmaktan çok küresel bir boyutta ele alınmasıdır. Bu sorunların ele alınmasında insanlardan, sorumlu ve aktif bireyler olarak çözüme katkıda bulunmaları veya rol almaları beklenmektedir. Bu ise, problemlerle ilgili temel bir bilinç düzeyi ve farkındalığa sahip olunmasını gerektirmektedir. Günümüz problemlerine yaklaşımı ve bu problemlerin çözümüne katkıda bulunacak aktif bireyler yetiştirilmesi açısından coğrafya eğitimi önemlidir. Coğrafya biliminin temel olarak ele aldığı önemli konulardan birisi de insan-çevre etkileşimidir. Günümüzde üniversite öğrencilerinin, çevre ile ilgili temel bakış açılarına sahip olmalarında ortaöğretim coğrafya derslerinde edindikleri kazanımlar önemlidir. Üniversite öğrencilerin çevre ile ilgili algıları bu konuda fikir vericidir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin, günümüzde küresel bir kavram olarak ele alınan, tüm bireylerin sorumlu ve aktif bireyler olmaları gerektiği sıklıkla vurgulanan, “çevre” kavramı ile ilgili sahip oldukları metaforları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın deney grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin 7 bölümünde öğrenim görmekte olan farklı sınıflardaki 250 öğrenci oluşturmaktadır. Günümüzde gerek bilim adamları ve eğitimciler, gerekse görsel ve yazılı medya tarafından küresel bir ölçekte sıklıkla ele alınan “çevre” konusunda, öğrencilerin metaforlar oluşturmalarını sağlamak için “Bana göre çevre…………… gibidir, çünkü……………” ifadesi öğrencilere yöneltilmiş ve boşlukları doldurmaları istenmiştir. Araştırma neticesinde öğrenciler, çevre kavramına ilişkin 105 farklı metafor üretmiş, üretilen bu metaforlar 9 farklı kavramsal kategoride değerlendirilerek, sonuçlar yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

In our age, one of the positive results of globalization is that the threats and problems facing our world are handled at a global level rather than locally. People are expected to contribute to and take part in the solution of these problems as responsible and active in

Keywords