FOTOĞRAF EDİTÖRLÜĞÜ KURUMU VE GAZETELER İÇİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 1653-1677
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Okurun ilgisini haber fotoğrafının üzerine toplamaya çalışan fotoğraf editörleri, gazeteye girecek fotoğrafı seçerken hangi kriterleri gözönünde bulunduruyorlar? Haber fotoğrafçıları yüzlerce görüntü fırsatı ve olanağı arasından kendi seçtiği bakışaçısı ile fotoğrafını çeker. Bu fotoğraflardan biri veya birkaçına gazetelerde istihdam eden (etmesi gereken) fotoğraf editörleri karar verir. Haber fotoğrafını çeken her ne kadar haber fotoğrafçısı ise de bunları değerlendiren ve seçenler fotoğraf editörleridir. Ülkemizde fotoğraf editörlüğü kurumu maalesef her gazetede yer almamaktadır. Günümüzde halen haber editörlerinin, haber müdürlerinin ya da sayfa sekreterlerinin bu işi üstlendiklerini biliyor ve görüyoruz. Oysaki bu iş fotoğraf bilgisinden yoksun kişilerin insiyatifine terk edilmemelidir. Tıpkı “yazı” gibi fotoğraf da bir dildir. Hatta evrensel bir dil. Onu okuyan, değerlendiren, seçen kişilerin mutlaka ışık bilgisiyle, fotoğraf çekim teknikleriyle, kompozisyon, estetik ve etik bilgilerle donanmış kişiler olması gerekmektedir. Kullanılacak haber fotoğrafları, fotoğraf editörleri tarafından değerlendirilip seçilirse teknik, içerik ve estetik bakımdan daha kaliteli; etik bakımdan ise daha az hatalı ürünler ortaya çıkacaktır. Gazetelerde zaman zaman teknik, estetik ya da etik sorunlarla ya da hatalarla dolu haber fotoğraflarıyla karşılaşmaktayız. Haber fotoğraflarındaki bu sorunların sadece haber fotoğrafçılarından kaynaklandığını söylemek haksızlık olur. Bu sorumluluğun büyük bir çoğunluğu fotoğraf editörlerine aittir. Çalışmamızda, fotoğraf editörlüğü kurumunu ve bunun gazeteler için önemini dünyadan ve Türkiye’den örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Which criteria are being taken into consideration by the photograph editors who are trying to arouse the readers’ interest to the news photograph, when they are selecting the photograph that is going to take place in the newspaper? News photographers take the photograph with the point of view that they chose, among the hundreds of vision choices and opportunities. The photograph editors who are employed (should be employed) in the newspapers decide one or a few of these photographs. Although the person who takes the news photograph is a news photographer, the photograph editors evaluate and choose the photographs. In our country, photograph editorship institution does not exactly take place in every newspaper, unfortunately. Today, we know and see that still the news editors, news principals or page secretaries do this job. However, this job should not be left to the drive of the people who are lack of photography knowledge. Just like “writing”, photography is a language too. In fact, it is a universal language. The people who are reading, evaluating, choosing the photographs should be donated with the knowledge of light, techniques of taking photographs, composition, esthetics and ethics. If the news photographs that are going to be used are evaluated and chosen by the photograph editors, the more qualified photographs will emerge in respect to technical, content and esthetic view and the less false photographs will emerge in respect to ethical issue. . Sometimes, we come across with the photographs that have technical, ethical and esthetical problems or they are full of faults. Because of that, it is not fair to say the ethical problems in the news photographs are caused only by the news photographers. The greatest majority of this responsibility belongs to the photograph editors. Because of this reason, we will try to explain photograph editorship institution and its importance in the way of journalism ethics with the examples from the world and Turkey.

Keywords