MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, DEKAPAJ İŞLEMLERİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : İşletme, Muhasebe
Number of pages: 77-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Madenler, yerkabuğunun içindeki kayaçların bileşiminde yer alan mineral topluluklardır. Madenler çeşitleri, büyük ölçüde yerin jeolojik yapısına, o yapının oluşum zamanına ve yaşına bağlıdır. Madenler metalik madenler (krom, demir, civa, uranyum, manganez, boksit, altın, çinko, alüminyum vb.) metal dışı madenler (mermer, kaolin, dolomit, zımpara, lületaşı, asbest, kükürt, sodyum, sülfat, bor tuzları ve süs taşları olan elmas, yakut ametist, opal vb.) ve yakıt madenleri (kömür, petrol vb.) olmak üzere çeşitli gruplara ayrılır. Dekapaj ise açık işletme projesine uygun olarak, maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, dökme alanına boşaltılması, serilmesi, dökme alanının projesine göre şekillendirilmesi, doğal çevreye uygun hale getirilmesi gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan işlerin tümüdür. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) bu konuya yönelik çalışmalar yapmıştır. Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” başlıklı (6) numaralı Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standardının yanı sıra (20) numaralı Yüzey Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri adlı taslağı yayımlamıştır. Bu makalenin hazırlanmasındaki amaç Muhasebe Standartlarına göre maden kaynaklarının araştırılması, değerlendirilmesi, dekapaj işlemleri ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili genel bilgi vererek, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre karşılaştırılmasıdır. Bu sebeple, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre maden kaynaklarının araştırılması, değerlendirilmesi, dekapaj işlemleri ve muhasebeleştirilmesinde uygulanan metodlar açıklanarak örneklerle anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

Mine are mineral parts in the composition of rocks within the earth’s crust. Mine types mostly depends on the geological structure, the time of formation, and age of the earth. Mine can be

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics