TÜRKİYE’DEKİ WEB SİTELERİNDE KADININ GÖRSEL SUNUMU

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 1313-1325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji ve cinsiyet arasındaki ilişki biçimini açıklamaya yönelik yaklaşımlar, ataerkil toplum ve bundan kaynaklanan ilişki biçimlerini tanımlayan farklı geleneklerin içinden yükselmektedir. Özellikle, geçtiğimiz 20 yıl içinde meydana gelen teknolojik gelişmeler; bilgi, iletişim ve medya sektörleri arasında topyekün bir yakınlaşmaya (convergence) yol açmıştır. Eski Yunan’dan bu güne devam eden tartışmalar bağlamında kitle iletişim araçları, sınıf ve toplumsal cinsiyet ideolojisini güçlendirip yaymak için önemli bir güç olarak kullanılmıştır. Bu yaklaşımlar kadın ve erkeğin, bilim ve teknoloji ile nasıl tanımlandığından hareketle, kitle iletişim araçlarında yer alan simgesel kodlamaların toplumsal sonuçları açısından farklı kavramsallaştırmalarda bulunmaktadır. Sinemadan televizyona, dergilerden gazetelere ve internete kadar pek çok mecrada kadının betimlenmesi belirli bir kategoride ele alınan herhangi bir somut nesne gibidir. Erkeğin üstünlüğü ve kadının ikincilliği kitle iletişim araçlarında sürekli tekrarlanmaktadır. Tam bir denetime sahip olamayan internette, insanlara, kadın - erkek kimliği gibi kategorilerle seslenilmekte ve web sayfaları oluşturduğu dil sayesinde kadınlara ve erkeklere bazı değerler sunmaktadır. Bu kavramların ışığında çalışma bir teknoloji ürünü olan internetteki web sayfalarını ve toplumsal cinsiyet kavramı ile birlikte kadının görsel sunumu arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bireyleri kültürel bir form içerisinde belirli bir kimliğe davet ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde en çok girilen 20 web sayfası ve içerikleri irdelenerek, kadının görsel sunumunun bu yeni medyada ne şekilde olduğu açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Approaches to explain the form of the relationship between technology and gender have risen from different traditions that define the relationship forms, which take roots from the patriarchal society. Especially, technological improvements over the past 20 years have given rise to an over-all convergence between knowledge, communication and media. Throughout discourse from the ancient Greeks to our own times, the means of mass communication are a consequential power used in order to strengthen and diffuse class and social gender ideology. These approaches make different conceptualizations of men and women, starting with how they are described in science and technology, in terms of the social consequences of the symbolic encodings, which take place in mass media. Descriptions of women from cinema to television, magazines and newspapers to the Internet, are like a concrete object that is taken in hand in a specific category that women are portrayed as objects. The ascendancy of men and the second-class status of women have been repeated constantly. In the Internet, it is not possible to have precise control; people are being hailed with categories such as female-male identity and web pages present specific values to women and men via forming a new technology language. So, this study aims to explore the relationship between the visual presentation of woman, with the concept of gender research, and the web pages on the Internet. It is thought that web pages invite in

Keywords