SEÇMEN NEZDİNDE SİYASAL PARTİLERİN MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 1355-1388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyaset arenasında rakip olan siyasal partilerin tamamı, seçmen nezdinde en iyisi olmak için birbirleriyle yarış halindedirler. Bu sebeple siyasal partiler, seçmenin istek, ihtiyaç ve beklentilerini bilmek ve bu yönde politikalar geliştirmek durumundadır. Phipps vd. (2010) yapmış oldukları çalışmada Aaker’ın (1996) belirlemiş olduğu ölçeği, seçmen nezdinde siyasal partilerin marka değerine uyarlamışlardır. Marka sadakatini; tüketici tatmini olarak ifade etmişler ve siyasal partiler açısından tatminin tüketicinin sadık olması ile çok yakın ilişki içinde olduğunu belirlemişlerdir. Algılanan kaliteyi; liderlik olarak ifade etmişler ve kalitatif bir çalışmada doğru bir şekilde ölçmenin mümkün olmadığını ancak yinede seçmenin algılamasında önemli olduğunu belirlemişlerdir. Marka çağrışımını; değer, marka kişiliği ve organizasyonel çağrışım olarak üç başlık altında ifade etmişlerdir. Marka bilinirliliğini; bilinmeyen bir politikacının güçlü bir marka değerine sahip olma olasılığının çok zayıf olduğunu belirlemişlerdir. Bu çalışma, seçmen nezdinde siyasal partilerin marka değerinin belirlenmesinde bütün durumlar için en iyi alternatifi seçmek asıl hedefi oluşturmaktadır. Bu nedenle, seçim için kullanılan stratejilerin üstünlüklerinin belirlenmesi ve sistematik olarak karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlayan Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılmıştır. Bu çerçevede bu araştırma, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi kullanılarak seçmen nezdinde siyasal partilerin marka değerini oluşturan boyutları incelemek ve geçerliliğini test etmek için, Kırıkkale ilindeki siyasi eğilimin en çok olduğu altı partiye (AKP, MHP, CHP, BBP, Saadet Partisi ile Has Parti) yönelik bir anket çalışması yapılmış ve seçmen için en değerli olan siyasal parti belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

All of the political parties competing in the arena of politics, race to be best in the eye of voters. For this reason political parties need to know the demands, needs and expectations of consumers and develop policies in this direction. Phipps et al. (2010) in their study had Aaker'ın (1996) has identified the scale of political parties before the voters adopted the brand value. Brand loyalty, consumer satisfaction in terms of the satisfaction of consumers reported that they and the political parties are in a very close relationship with adherence identified. Perceived quality, leadership, and a qualitative study reported that they correctly as it is not possible to measure the perception of voters is important, but still determined. Association of the brand, value, brand personality and organizational associations expressed under the three headings. Brand recognition, an unknown politician with a strong brand value determined is likely to be very weak. Their images and values in the mind of consumers will increase in a positive way as long as they meet all these requests, needs and expectations. In this context, a survey was conducted in Kırıkkale for the six political parties (AKP, MHP, CHP, BBP, Saadet Partisi ile Has Parti) to which there is the most political tendencncy to examine and test the validity of the dimensions that make up the brand value. And the most valuable political party for voters was determined by using Fuzzy Analytical Hierarchy Process Method.

Keywords