DİNDARLIK BOYUTLARI VE DİN ÖĞRETİMİ: İLK VE ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (2010) ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 4
Language : null
Konu : DİN EĞİTİMİ
Number of pages: 245-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Din, toplumsal hayatın önemli boyutlarından birisidir. Dinin modern dünyadaki rolü, hem sosyal bilimlerde hem de toplum içerisinde ilgi çekmeye devam etmektedir. İnsana yönelik bir sistem olarak din, her yeteneği ile insanların gelişmesini amaçlamaktadır. Din, bireysel olduğu kadar toplumsal da olan bir yapıdır. Dini amaçlarla insanlar bir araya gelmekte, aynı duyguları paylaşmakta, aynı şekilde davranmakta, sosyal olayları benzer şekilde anlamaktadır. Din, bireysel olarak dindarlık boyutları ile kendini somutlaştırmaktadır. Dindarlık bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyen bir faktördür. Sosyologlar bireylerin, grupların ve toplumların dindarlıklarını incelemektedir. Dindarlık, kişinin (ya da grubun) inancının gereklerini yerine getirmedeki yoğunluğu ve tutarlılığı ile ilişkilidir. Dindarlık, insanlara dini inançları, davranışları ve düşünceleri hakkında sorular sorularak ölçülebilir. Dindarlık kısaca “dinin insan hayatına etki seviyesi” şeklinde tanımlanabilir. Glock’un dindarlık boyutları hakkındaki teorisi, Türkiye’de en çok kabul gören dindarlık modelidir. Glock dindarlığı beş boyutta ele almıştır. Bunlar; ideolojik (inanç) boyut, ayinsel (ibadet) boyut, tecrübe boyutu, bilgi boyutu ve etki boyutudur. Dindarlık boyutlarının ilk ve ortaöğretim seviyesindeki din öğretiminde nasıl yer aldığının öğretim programları çerçevesinde analiz edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarının farklı yoğunluklarda olmakla birlikte dindarlığın tüm boyutlarını içerdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Religion is one of the important dimensions of social life. The role of religion in the modern world continues to attract attention both in the social sciences and within the public. As a system for human being, religion aims development of persons with every skill. Besides being in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics