TÜRKİYE’DEKİ KAMU, ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELERİN WEB ÜZERİNDEN ONLİNE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 1299-1311
Year-Number: 2013-6 Issue 3

Abstract

Günümüzde hastaneye gitmek için sıra alma işleminin internetten yapılabiliyor ve test sonuçlarına internetten erişilebiliyor olması, doktor muayenesi için randevu alma, doktor seçimi için çalışma listelerine ulaşabilme, hasta ve ailelerinin sağlık problemleri ile ilgili bilgi almada hekimlerle çevrimiçi bağlantı kurabilme gibi imkanlar insanları interneti kullanmaya teşvik eder hale gelmiştir. Bu çalışmada hastane web sitelerinin internet üzerinden çevrimiçi olarak verdikleri sağlık hizmetleri araştırılmış, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler arasında bu hizmetlerin sunumu açısından bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışma Nisan-Temmuz 2011 tarihleri arasında site erişim ve incelemeleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Türkiye genelinde ve şehir merkezlerinde faaliyet gösteren 350’den fazla devlet hastanesi, üniversitesi hastanesi ve A sınıfı özel hastane dahil edilmiştir. Web sitesi olmayan hastaneler çalışma dışı bırakılmıştır. Sitelerin içerikleri incelenmiş, sitelerde çevrimiçi olarak hangi sağlık hizmetlerinin verildiğine bakılmış ve verilen linklerin sağlıklı olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Hastane web sitelerinde çevrimiçi sağlık hizmetleri sunumu ile bu tür hizmetleri almak için sağlık kurumuna bizzat gelmesi gereken insanların bulundukları yerlerde bu hizmetlerden faydalanmasını sağlayacaktır. Zamanın büyük bir öneme sahip olduğu günümüzde, insanlara kolaylık sağlayacak bu tür hizmetler kuruluşlar açısından da ticari avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışma asli görevi sağlık hizmeti sunmak olan tüm hastanelerin, web sitesine sahip olmaları, web sitesi olan hastanelerin de etkin olarak çevrimiçi hizmet sunma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Keywords

Abstract

Nowadays, some opportunities such as accessing test results, making appointment for treatment, making investigation for selection of doctors or hospitals, informing advices or complains are some simple operations, and contacting with doctors for consultation encourage people to use internet. In this research, a comparison of providing online health services between public, university and private hospitals have been made in terms of presenting these services. This study has been carried out as access and investigation of websites between April and July 2011. More than 350 hospitals including public, university, and private hospitals which are operating currently in the city Centre in Turkey have been included to this research. Hospitals without websites have been excluded. The content of websites and the variety of health services has been examined and links in websites has been checked that whether it works properly. Hospitals will provide presenting of health services online and taking advantage of these services without going to hospitals for people who have to go there personally. This kind of services provides commercial advantages, because of the importance of time in these days. This study has shown that, there is a need to have a website and use it effectively for public benefit in terms of online services.

Keywords