SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA (TGA) YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 4
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 519-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesine TGA yönteminin etkisi araştırılmıştır. Bu amaca uygun olarak, çalışma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Araştırmaya 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programına kayıtlı 83 öğrenci dâhil edilmiştir. 42 öğrencinin bulunduğu deney grubunda TGA yöntemine göre öğretim yapılırken, 41 öğrencinin bulunduğu kontrol grubunda doğrulama laboratuvar yaklaşımı kullanılmıştır. Uygulamalar 4 hafta sürmüş olup 28.03.2011 ile 24.04.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Gümüş, Öner, Kara, Orbay ve Yaman (2003) tarafından geliştirilen kavram yanılgıları testi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde, TGA yönteminin doğrulama laboratuvar yaklaşımına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of laboratory research activities conducted by the POE method on removing the misconceptions about heat and temperature was investigated. For the purpose of the study, study was carried out by pretest-posttest control group experimental model. 83 students enrolled elementary school teaching program in 2010-2011 academic year second semester were included in the study. While POE method was used in experimental group consisting 42 students, verification laboratory approach was used in control group consisting 41 students. Applications took place between March 28, 2011 and April 24, 2011 for four weeks. The data of the study was collected by Misconceptions Test developed by Gümüş, Öner, Kara, Orbay and Yaman (2003). According to results of the study, POE method is more effective on removing pre-service Elementary School Teachers’ misconceptions about heat and temperature by analogy with verification laboratory approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics