ANADOLU GEÇİŞLİ DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (TANAP)’NİN KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 867-877
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmelere paralel olarak küresel ölçekte enerji ihtiyacı daha da artmaya başlamıştır. Artan bu enerji ihtiyacı küresel rekabeti beraberinde getirmiş ve petrol, doğalgaz rezervleri birer stratejik araç olarak görülmeye başlanmıştır. Başta Orta Asya ve Kafkasya bölgesi olmak üzere petrol ve doğalgaz kaynakları, oluşturulan konsorsiyumlar ile birlikte petrol/doğalgaz boru hatları aracılığıyla dünya pazarlarına arz edilmektedir. Endüstride enerjinin önemli bir hammadde kaynağı olduğu düşünüldüğünde söz konusu petrol/doğalgaz boru hattı projeleri de stratejik bir önem kazanmaktadır. Orta Asya ve Kafkasya dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından önemli kaynaklara sahiptir. Bölgenin sahip olduğu rezervin başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazara sunulması petrol ve doğalgaz boru hatları projeleri ile mümkün olmaktadır. Söz konusu boru hatları projelendirilirken güzergah üzerindeki ülkeler ile olan ilişkiler ve enerji güvenliği gibi konular ön planda tutulmaktadır. Bu bağlamda Türkiye jeopolitik konumu itibari ile Türkiye bir transit geçiş ülkesi olarak Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin Avrupa’ya ulaştırılması noktasında kilit bir rol oynamaya başlamıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi enerji işbirliğinin ilk adımlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan mevcut hatlara ilave olarak Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile bu ilişkiyi daha da artırma çabası içerisindedir. Avrupa ve Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının karşılanması maksadıyla geliştirilen TANAP projesi Türkiye’nin enerji köprüsü rolünün daha da güçlendirecektir.

Keywords

Abstract

The energy need has been started to expand in parallel technological developments. The growing energy need has caused global competition and oil/gas resources have been started to seen as a strategic tool. The oil and gas resources, first impending Caucasus and Central Asia, are being served to world market via oil/gas pipelines with consortiums. These oil/gas pipeline projects gain importance since energy is an important raw material source in industry. Caucasus and Central Asia have important sources in terms of gas and oil. The region's reserves are presented to the international market; especially in Europe, by the oil and gas pipeline projects. Energy security and the relations with countries which are on the project route are taken consideration in the making process of project. In this regard Turkey has started to play key role in transporting oil and gas resources from Caucasus and Central Asia to Europe. The Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline project is one of the first steps in energy cooperation. Turkey and Azerbaijan are in an effort to increase this energy cooperation with the Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) in addition to the existing projects. TANAP project, which has been developed in order to meet the needs of Europe and Turkey's natural gas, will further strengthen the Turkey’s energy bridge role.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics