SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Number of pages: 243-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaygı, sporda başarı yada başarısızlığı etkileyen unsurlardan biridir. Kişiler durumluk kaygı yada sürekli kaygı ile karşı karşıya kalabilirler. Kaygı düzeyinin belirlenmesi ve olumlu yönde kullanılması başarıyı getirecektir. Bu çalışmada, üniversitelerarası 1. Lig basketbol müsabakalarına katılan sporcuların durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma da, çalışma grubu olarak 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin basketbol takımlarında oynayan sporcu öğrencilerden meydana gelmiştir. Betimsel bir çalışma olan araştırmanın veri analizleri SPSS for windows 17.00 istatistik paket programıyla bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Araştırma da, çalışma grubu olarak 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin basketbol takımlarında oynayan 43 kadın, 57 erkek sporcu öğrencilerden meydana gelmiştir. Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri'nin (DSKE) Türkçeye adaptasyonu, Le Compte ve öner (1976) tarafından yapılmıştır. Öner (1977) ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmıştır. Sonuç olarak; sporcuların cinsiyetleri açısından durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu fark, bayan sporcuların puanlarının erkek sporcuların puanlarından yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Sporcuların lisanslı oyunculuk senelerine göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu fark, 8-11 senelik lisanslı sporcuların puanlarının 0-3 senelik lisanslı sporcuların puanlarından fazla olmasından, 12 ve üzeri senelik lisanslı sporcuların puanlarının 0-3 senelik lisanslı sporcuların puanlarından fazla olmasından meydana gelmiştir.

Keywords

Abstract

Anxiety is one of the factors affecting success or failure. In

Keywords