SAYI HİSSİ BİLEŞENLERİNE AİT SINIFLANDIRMALARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 645-664
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sayı hissi, sayılar ve işlemler hakkında yeterli bir bilgiye sahip olma ve sayıları içeren günlük durumları ele alma becerisidir. Bu beceri sayısal problemlerin çözümlerinde pratik, esnek ve etkili stratejiler (zihinden ve tahmin etme dâhil olmak üzere) ortaya koyarken kullanılmaktadır. Böylelikle öğrenciler matematiksel problemleri öğrenmiş oldukları kurallara, yazılı algoritmalara ve kağıt-kaleme bağlı kalmadan çözebilmektedirler. Literatürde sayı hissinin tek bir tanımı bulunmamakla beraber kavramın sınırları tam olarak çizilmemiştir. Yapılan çalışmalar bu kavramın tanımlanmasının zor olmasından dolayı öğrencilerin sayı hissinin değerlendirilmesinde çeşitli sıkıntıların yaşandığını göstermiştir. Bu nedenle araştırmacılar öğrencilerin sayı hissinin daha iyi belirlenmesi için kavramı bileşenlerini inceleyerek çeşitli sınıflandırmalara gitmişlerdir. Bu da bileşenler için literatürde birbirinden farklı birçok sayı hissi bileşenin yer almasına neden olmuştur. Yapılan çalışmanın amacı da literatürdeki farklı sayı hissi bileşenlerini inceleyerek kavram için genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür taraması yapılarak sayı hissini bileşenlerinin farklı sınıflandırmaları incelenmiştir. Farklı sınıflandırmalar, literatürdeki en kapsamlı sınıflama ile karşılaştırılmış, hangi bileşenlerin aynı beceriyi kastettiği, sınıflamaların benzerlikleri ve farklılıkları saptanmıştır. Çalışma sonucunda aynı beceriyi kapsayan bir bileşen için farklı isimlendirmelerin kullanıldığı, iki farklı bileşenin başka bir sınıflandırmada tek bir bileşen olarak yer aldığı ve sayı hissi bileşenin varlığını saptamak için kullanılan bir sorunun başka bir sınıflamada farklı bir bileşeni saptamak için kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Number sense refers to having a good understanding of numbers and operations and being able to apply the information to mathematical situations flexibly. Studies showed that there are some difficulties in determining students’ number sense just because it is not so easy to define the concept of number sense precisely. Therefore, researchers used different classifications of the componets of number sense in order to determine the students’ level of number sense. This caused having many different classifications of the components of number sense in the literature. The aim of this study is to examine the different components of number sense in the literature and to exhibit a framework to better understand the concept. First, different classifications of the components of number sense are studied by a through literature scanning. These different classifications are compared with the most comprehensive one in the literature to identify the components and their refering skills and also to discover the similarities and differences among the classifications. As a result of this study, it is established that a component covering the same skills is called by different names and also two different components are placed as one in another classification. Moreover, it is discovered that a component that is used to identify the existence of number sense has been used to identify another component in a different classification.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics