AMASYA II. BAYEZİD İL HALK KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN 1882 ENV. NO’LU ELYAZMASI “DİVAN’IN” KİTAP SANATLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : El sanatları
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerin kitaba ve kitap sanatlarına verdiği değer Türkiye ve dünyadaki müze ve kütüphanelerde bulunan paha biçilmez el yazması eserlerden anlaşılmaktadır. Çok zengin ve köklü bir kültüre sahip olan Türkler, yüzyıllar boyunca meydana getirdikleri sanat birikimlerini Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıyarak geliştirme imkânı bulmuşlardır. Özellikle el sanatlarında eşsiz eserler ortaya koyan Türkler bu konuda kendilerini dünyaya kabul ettirmişlerdir. Türk süsleme sanatları başlangıcından bugüne kadar kitap sanatları içinde ayrı bir yere sahiptir. Bu el sanatlarından olan tezhip ve cilt sanatı köklü bir geçmişe sahiptir. Bunların en güzel örnekleri ise dini elyazmalarında görmek mümkündür. Bunun dışında önemli kişilere sunulmak için hazırlanmış edebî ve ilmi el yazmalarda çok seçkin bezemelere rastlamak mümkündür. Ayrıca ilmi el yazmalarının başında ise

Keywords

Abstract

The arts of the book and the book value of the Turks, understood the priceless manuscripts where in Turkey and in the world of museums and libraries. The Turks have a very rich and ancient culture, their knowledge of art through the centuries, they brought from Central Asia to Anatolia had the opportunity development. Especially Turks, who produced unique manuscripts, have been acceptable to the world about it themselves. Turkish Illumination Arts have got an important place in the art books from the beginning to nowadays. The illumination and binding have a long history. The best example of that could be seen in the religious works. In addition, it is found in selected ornament in literary and scientific hand manuscripts prepared for important persons. Furthermore the leader of the outer-religious works is "Dîvân". Before the discovery of the printing press, the books with hand-written is called manuscripts. Public Library of II. Bayezid in Amasya is an important center in terms of host the Quran, tafsir, fiqh, such religious manuscripts, as well as literary and scientific manuscripts. It is possible to view together illumination, calligraphy, binding, miniature and marbling such book arts, in these manuscripts. Besides the library has a great importance in terms of manuscripts. In this study, the Divan manuscript has inventory number 1882, in Public Library of II. Bayezid in Amasya has been evaluated in terms of illumination, calligraphy, binding, colors and motifs used.

Keywords