OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞINE İLİŞKİN TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Okul Öncesi
Number of pages: 1037-1048
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meslek, bir insanın yaşamındaki en önemli öğelerden birisidir. Tıpkı eş seçiminde olduğu gibi öylesine ya da geçici süreliğine tercih edilecek bir olgu değil, tersine insanın hayatı boyunca yer eden ve artık onunla özdeşleşen bir olgu durumundadır. O nedenle, meslek tercihi yapılırken gerçekten çok iyi düşünerek karar vermek gerekir. Ülkemizde özellikle son yıllarda okul öncesi eğitime verilen önemin artmasıyla birlikte bu alanda öğretmenlik yapacak olan kişilerin mesleklerine daha hassasiyet göstermeleri ve önem vermeleri icap etmektedir Bu gerekçeden yola çıkarak bu araştırmada da çocuğun eğitiminde bu kadar önemli yeri olan okul öncesi öğretmenliğine yetişecek olan okul öncesi öğretmen adaylarının kendi mesleklerine bakış açılarını değerlendirmek hedeflenmiştir. Ana amacı, okul öncesi öğretmenliği programında okuyan birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı olan tutumlarını tespit edebilmek olan bu çalışmaya 2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü okul öncesi öğretmenliği programının 1 ve 4. sınıfında okuyan toplam 181 öğretmen adayı katılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Çetin ( 2006 ) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 15.0 programı yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının okudukları sınıf ve mezun oldukları liseye göre anlamlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Ancak genel anlamda tutum ölçeğine verilen yanıtlarda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının mesleklerine olan tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Occupation is one of the most significant elements of one's life. As in the choice of partners, it is not arbitrary or temporary; on the contrary, it is a concept which covers and characterizes the whole life. In Turkey, with the growing focus on preschool education, the in

Keywords