ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞLANGIÇ VİYOLA METOT KİTAPLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Number of pages: 937-959
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ulusal ve uluslararası alanda kullanılan başlangıç viyola metot kitaplarının belirlenerek, ulaşılabilenlerinin eğitsel materyallerinin ve eğitim – öğretim yöntemlerinin belirlenip, karşılaştırılarak ortaya konması; viyola ve/veya diğer çalgılar üzerine metot kitaplar yazmayı düşünen eğitimcilere daha önce yapılan çalışmaların içeriklerinin değerlendirildiği betimsel bir çalışma ortaya koymak gibi temel amaçlar taşımaktadır. Bu araştırma, genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma ile 2 ulusal, 14 uluslar arası olmak üzere toplamda 16 viyola başlangıç metot kitabının incelemesi yapılmış, çalgı eğitimi konusunda son derece önemli bir yeri olan başlangıç metotlarına, viyola çerçevesinden bakılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, metot kitaplarının %68,75’inin, çalgının fiziksel özellikleri, tamamının çalgıların tarihsel özellikleri, %93,75’inin çalgının akort edilişi hakkında, %81,25’nin beden duruşu, %68,75’inin çalgının tutuluşu, %62,5’inin yayın tutuluşu ve sol elin tuşe üzerindeki konumu hakkında bilgi vermediği, 13 tanesinin öğretime yay çekişi ile başladığı, yay teknikleri sorgulanırken, Detache tekniğine % 100 ile tüm metot kitaplarda yer verildiği, metot kitapların %75’nin dizi ve arpej çalışmalarını, %50’sinin aralık çalışmalarını içerdikleri, çoksesli etüt örneklerine ve çift ses çalışmalarına %56,25, süsleme çalışmalarına ise %18,75’inin yer verdiği, tamamının görsel-işitsel destek sağlamadıkları ve %50’sinin bestecilerin çalışmalarından örnekler vermedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research has basic purposes such as determining the beginner viola method books used in national and international areas, identifying educational materials and teaching methods of the ones which can be derived, describing them by comparisons, stating a descriptive study evaluated the contents of prior studies for the educators who have been aiming of writing method books about viola and/or other instruments. This study is a descriptive survey at general scan mode. In this study, as 2 national and 14 international, totally 16 viola beginner books were reviewed and the starting methods that have an extremely important place in the musical education were evaluated by viewing in the framework viola. As a result of this, it's established that there is not enough information in the viola methods, especially for beginners following results are achieved; % 68,75 of beginner viola method books don’t involve instruments’ physical features, none involue historical features, % 93.75 don’t involve tuning the instrument, % 81.25 don’t involve body pose, % 68,75 don’t involuve how to handle the instrument, % 62,5 don’t give any knowledge about how to handle the fiddlestick and left hand position on keyboard. Thirteen of them begin their education by studying fiddlestick and guestion the fiddle stick tecniques. All of them involue Detache tecniques and % 75 involue scale and arpej studies, % 50 involue interval studies, %56,25 include multible voice etude samples and double voice studies, % 18,75 include ornament studies. None of them provides audiovisual support and % 50 of them don’t give examples of composer studies.

Keywords