İLKÖĞRETİMDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASININ NİTELİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : EGİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 387-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ülkenin gelecek nesillerine bırakabileceği en önemli değer kendi kültürüdür. Her ülkenin kendisine has, milli değerleri ve ananeleri vardır. Bu kültürel değerler nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak bu kültürel değerlerin yok olmaması ve bu değerlerin yeni nesillere daha etkin ve daha doğru şekilde öğretilebilmesi için, okul ders programlarında bu kültürel değerlerin anlatılabileceği bir ders olması da gerekmektedir. Her ne kadar Hayat Bilgisi dersi bu işlevi görmekteyse de, uygulama konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Okullarda uygulanan öğretim programlarına ne kadar önem veriliyorsa, eğitim programlarına da o derece de önem verilmelidir. Bir millet ki kendi milli değerlerini bilmez, öğrencilerine kendi milliyetçiliğini öğretmez ise o öğrenci başka toplumların tesiri altında kalacak demektir. Ayrıca Türk Eğitiminde özellikle Türk Dünyasının kültürünün zenginliğini ve tarihini, Türk kültürünün eşsiz güzelliklerini yeni gelen nesillere anlatmak gerekmektedir. Türk dünyasının kültürel miraslarının bir sonraki nesillere öğretilmesinin, Türk Milliyetçiliği açısından önemi son derece büyüktür. Bu sebeple öğrencilere değerler eğitimi aşılanmalıdır.

Keywords

Abstract

The most important value to be passed down by a country to the future generations is its own culture. Each country has its own specific national values and traditions. In order to maintain these cultural values and pass them down to the new generations more effectively and correctly, there should be a course which ensures that these cultural values can be taught within the scope of curriculum. Despite the fact that the course of Social Studies serves the same purpose, when it comes to practicing, some problems occur. The more importance is attached to the education programs in schools the more importance should be attached to the teaching programs. If a nation is not aware of its own national values and does not teach its own national values to its own students, this means that this society will be under the influence of other societies. Furthermore, in the Turkish education system, it is a must to introduce the richness and history of the Turkish World’s culture, and unique beauties of being a nation to the future generations. It is of a great importance that the cultural heritage of Turkish world is introduced to the future generations, especially in terms of our national values. For this reason, it should be ensured that teaching of values or in other words, universal humanitarian values is internalized by the students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics