KURTULUŞ SAVAŞI SÖZLÜĞÜ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 1281-1285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma bir kitap tanıtım incelemesidir. Türkiye tarihi hakkında inceleme yapan her araştırmacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğup ortaya çıktığı Millî Mücadele dönemini çok iyi okumalı ve yorumlamalıdır. Bir zorunluluk gibidir. Nitekim bugüne kadar Milli Mücadele üzerine kitap, makale, çeviri, transkripsiyon, sempozyum, kongre, panel gibi türlerde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sayısı gün geçtikçe de hızlı bir şekilde artmaktadır. Ortaya çıkan yeni bilimsel çalışmalar sayesinde Millî Mücadele dönemiyle ilgili olarak sürekli yeni bilgiler öğrenmekteyiz. Fakat Fahrettin Çiloğlu tarafından hazırlanan (ya da oluşturulan) Kurtuluş Savaşı Sözlüğü bu alanda yapılmış yeni bir yayın türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eser yeni bir tür olduğu gibi bugüne kadar düşünülmemiş ya da düşünülmüşse hayata geçirilememiş yeni bir bakış açısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Meraklı araştırmacıların mutlaka haberdar olduğu Behcet Necatigil’in, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (Varlık Yayınları, 12. bs. İstanbul, 1985) ve Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, (Varlık Yayınları, 9. bs. İstanbul, 2005) ile İskender Pala’nın, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, (Akçağ Yayınları, 3. bs. Ankara, 1995) alanında çok kıymetli yapıtlardır. Düşünsel ve felsefi olarak ufuk açıcı olan bu eserleri hazırlamak bir hayli güçtür. Bu açıdan bakıldığında sözlük tarzında hazırlanan ve çok önemli açıklayıcı bilgiler içeren bu çeşit eserleri oluşturmaya her bilim adamı cesaret edemeyebilir. Çünkü oldukça titiz ve sistemli bir şekilde yıllarca bilgi toplamak ve bu bilgileri sözlük üslubunda yazmak sabır gerektiren bir iştir. Yukarıda isimleri sayılan eserler Türkoloji araştırmacılarının başucu kitaplarıdır. Peki, tarihçilik alanında bu çeşit başucu eserler mevcut mudur? Mevcut değilse oluşturulacak bu çeşit bir eser tarih bilimine nasıl bir katkı sağlayabilir? Hiç kuşkusuz Mehmet Zeki Pakalın’ın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, bu vadide büyük bir boşluğu doldurmakla birlikte tamamen özlemini çektiğimiz manada bir yapıt değildir. Türkiye’de tarihçilik alanında Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü ve Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü gibi alanına çok büyük katkılar sağlayacak çapta bir eser bugün için vücut bulmuş değildir.

Keywords

Abstract

-

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics