THE PHENOMENON OF THE CHOPIN'S CELLO SONATA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : müzik tarihi
Number of pages: 405-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk bakışta piyano besteleriyle ünlü olan Chopin’in eserlerinin arasında çello sonatının var olması şaşırtıcı olabilir. Ancak, bu sonatın bestelenme tarihinin daha detaylı incelemesi ile bu eserin bestelenmesinin kaçınılmaz olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Çello sonatı, Chopin’in hayatı boyunca yaşamış olduğu deneyim ve tecrübenin ürünüdür. Çello sonatı, Chopin’in son büyük form eseri, son yayımlanmış eseri ve onun son konserinde sergilenmiş olduğu en son eserdir. Hem bu özel kronolojisi hem de ilgi çekici müzik niteliklerinden dolayı bu eser, Chopin’in en değerli bestelerinin arasında yer alır. Bu eserin derin dramatik doğası hayran edici müzik araçlarıyla aktarılmıştır. Bu araçların arasında en şaşırtıcı ve ilginç olanı, Chopin için yeni olan neo-klasik müzik unsurlarıdır. Güzel müzik materyali içermesi ve bu materyalin ustaca düzenlemesinden dolayı Chopin’in çello sonatı, bütün dünyada dinleyicilerin en sevilen eserlerden biri olmuştur. Bu çalışmada, büyük Fransız çello ustası Franchomme’un, Chopin’in çello sonatına etkisinin boyutu ve çello sonatının bestelenme döneminde Chopin’i etkileyen en önemli özel ve sanatsal faktörleri araştırılmaktadır. Bunun yanında makalenin diğer bölümünde de çello sonatının geleneksel ve yeni olan bestecilik özelliklerinin araştırılması yer almaktadır. Bu çalışmanın, hem bu sonatın hem de Chopin’in çello için yazmış olduğu diğer iki eserinin bestelenme tarihini kapsaması nedeni ile yapılacak olan daha detaylı ve kapsamlı çalışmalar için araştırma materyali oluşturabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

At first glance, the existence of the cello sonata, among the works of Chopin, famous with his piano pieces, may seem a surprising fact. However, with closer examination of the history of writing of this sonata, one can come to a strange conclusion about the almost inevitability of its creation. The appearance of this work was predetermined by all of Chopin’s prior experiences. The fact that the Sonata was the latest large-form’s work, the latest published work during the composer’s lifetime, as well as being performed at his last concert, elevates this work to a more significant level, not only chronologically, but also because of its undoubted musical merit. The deep dramatic nature of this sonata has been transferred by rather admiring musical means. Among them are new for Chopin, surprising and interesting neo-classical music elements. Due to the beautiful musical material and to the masterly means of its transmission, Chopin’s cello sonata has become a favorite work for audiences throughout the world. This work considers the artistic influence at the sonata of Franchomme, the big French master of the cello performance, as well as generally the artistic and private factors, which could influence Chopin of the sonata’s creation’s period. A separate section of the work was

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics