GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ SPOR BÖLÜMÜ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YGS VE LYS’YE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : SPOR PSİKOLOJİSİ
Number of pages: 43-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milli Eğitim Temel Kanununa göre, Türk Milli Eğitim Sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenimden oluşur. Yaygın eğitim ise; örgün eğitim yayında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetleri şeklinde ifade edilir. Bu eğitim ve öğretim kurumlarının amacı öğrencileri bir üst öğrenime hazırlamaktır. Örneğin, lise öğreniminin temel amaçlarından biri öğrencileri bir üst öğrenim olan yükseköğrenime hazırlamaktır. Eğitim, bireylerin davranışlarında değişiklik oluşturma ve onların sosyalleşmesini sağlama süreci olarak ifade edilmelidir. Öğretim de eğitimin bir parçası olarak ele alınmalı, aynı zamanda eğitimin planlı ve programlı yönü olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, yapılan bu çalışma ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, spor bölümü 12. sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS’ ye yönelik beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri spor bölümü 12. Sınıf öğrencileridir. Örneklemi ise Elazığ, Malatya, Mersin ve Uşak Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olup, 104’ ü erkek ve 51’i kız öğrenci olmak üzere toplam 155kişidir. Araştırma sonunda veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin üniversiteye hazırlık sınavlarında daha çok Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına, kısaca YGS’ ye yönelik beklentilerinin olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, spor müsabakalarına hazırlanmaları ve il dışı turnuvalara gitmelerinin üniversite sınavlarına hazırlanma motivasyonlarını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

According to the National Education Basic Law, Turkish National Education System consists of two main parts that are formal and informal education. Formal education is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics