EMEKLİLİK SONRASI GÜN ALGISI VE SOSYALLEŞME : SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Uygulamalı Sosyoloji
Number of pages: 477-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hayatının sosyalliği, insanın geçirdiği fiziksel dönemleri sosyolojik olarak anlam yüklemesiyle ortaya çıkar. Doğum, ergenlik, orta yaşlar, yaşlılık ve ölüm süreçlerinde yaşanan fiziksel değişmeler, aynı zamanda sosyal anlamlandırmaların da etkisinde olan dönemlerdir. Genellikle yaşlılık dönemine denk düşen emeklilik dönemi de serbest zamanın genişlemesi ve toplumsal rol kaybıyla belirginleşen toplumsal değişikliklerin anlamlandırılması süreçleri olarak karşımıza çıkar. Emekli kişi için rol kaybı önemlidir; çünkü bu kayıp, kişilerin yeni sosyalleşme alanları aramalarına neden olmaktadır. Bu sosyalleşme alanlarından birisi de “gün algısıdır(altın günü, para günü, akşam toplantıları, dini sohbet günleri, kahve günü gibi).” Bu günler aracılığıyla bireyler, rol kayıplarından çıkmakta, çevreyle etkileşim sağlamakta, hem maddi bir gelir elde etmekte hem de eğlenme vakti bulmaktadırlar. Böylece sosyalleşme alanlarında kendilerine yeni roller tanımlayan emekliler, serbest zaman aktiviteleri dışında kendi kimliklerini de yeniden tanımlamaktadırlar. Çalışma, bu bağlamdan hareketle Karabük/Safranbolu Örneği’nde çeşitli amaçlarla bir araya gelen emeklilerin günlerine katılım ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kadınların düzenlediği günler tercih edilmiştir. İki tane ev içi etkinliği, dört tane de ev dışı etkinliği olmak üzere toplam altı tane gün gözlemlenmiştir. Bu günler, 1 Ocak 2013 ile 15 Mart 2013 tarihleri arasında takip edilmiş, ay içerisinde yapılacağı tarihi/günü kesinleşen günlere katılım sağlanmıştır. Araştırmada katılımlı gözlem kullanılmış, böylece günlerde yapılan etkinlikler tespit edilmiş, sonrasında ise güne katılan bireylerin kendilerini tanımlama biçimleri çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

The retirement that is generally corresponding to life period of people in old-ages is seen as a process of expansion of the free time and of making sense of social changes which is became evident by the loss of social role. The loss of social role is important for retired person. Because, this missing is caused to look for new socialization areas. One of these socialization areas is “meeting days” such as gold day, money day, evening meetings, meetings for religious purposes, coffee day. When the person gets out his/her loss of role, s/he provides interaction with new social environment and takes an advantage getting money and finds time to fun. Thus, retirees defining new roles for themselves in socialization, also re-define their own identity beyond free-time activities. İn this context, the study has been practiced with the participation in retirees meeting days which carry various purposes, in Karabük/Safranbolu. It has been preferred meeting days of women on this work. Two in-house, four out-home and after all six meeting days activities were observed. These meeting days, between 1 January 2013 and 15 March 2013 have been followed and participated in meeting days which confirmed the date before. In the study, participant observation technic has been used. It is determined activities which doing in meeting days, and analyzed identification of in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics