EV OKULU PROGRAMLARI HAKKINDA TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ; NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1085-1103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ev okulu, öğrenene birey olarak değer veren, onun kendini gerçekleştirme ve öğrenmeyi öğrenme kapasitesine dayalı sistemli bir şekilde evde eğitilmesini ön gören bir modeldir. Bu araştırmada alternatif bir eğitim modeli olan “Ev Okulu Uygulamaları”nın değişik üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aile desteği, zorunlu eğitim, şiddet, okul büyüklüğü ve okul kültürü boyutlarında ev okulu uygulamalarının Türkiye koşullarına uygunluğu akademisyenlerin görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmada ev okulu uygulamalarına ilişkin olarak değişik eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin/elamanlarının görüşleri nitel olarak ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu beş üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapan 30 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada öğretim üyelerinin ev okulu uygulaması hakkında yeterli kuramsal bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Ayrıca ailelerin sağlayacağı destek kategorisi içerinde akademisyenlerin çoğunluğu böyle bir uygulama Türkiye de uygulanacak olsa özellikle ebeveynlerin eğitim seviyesinin belirleyici bir etken olarak ele alınabileceğine dikkat çekmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak şu temel öneriler geliştirilmiştir: Ev okulu programlarının uygulamaları hakkında sempozyum ve paneller düzenlenebilir, Türk eğitim sistemi içerisinde özel eğitim bağlamında pilot ev okulu uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Keywords

Abstract

Home schooling is an educational model which values the learner as an in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics