OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN MASAL VE ÖYKÜ KİTAPLARININ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Okul Öncesi
Number of pages: 217-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan masal ve öykü kitaplarının korku ve şiddet öğeleri içerip içermediğini analiz etmek ve okul öncesi öğretmenlerinin, sınıflarında okudukları kitaplarda bu kavramların varlığına ne derece dikkat ettiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini okul öncesi öğretmenlerinin okuttuğu 135’i masal kitabı, 85’i öykü kitabı olmak üzere toplam 220 kitap oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; öykü kitaplarının metin kısmında %7,05 oranında korku ve %15,2 oranında şiddet öğesine rastlanırken, masal kitaplarının metin kısmında %11,8 oranında korku ve %24,4 oranında şiddet öğesine rastlanmıştır. Söz konusu öğelerin daha çok dünya klasikleri grubunda olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma, günümüz şartlarına göre değişen dünyamızda çocuk dünyasının da farklılaştığı ve artık bu masalların bir “süzgeçten” geçirilerek değişen eğitim anlayışına göre değerlendirilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması gerçeğini ortaya koymuştur. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitaplarındaki korku ve şiddet öğelerinin farkındalıklarını belirlemek amacıyla 15 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bulgular sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin iyi çocuk kitabının özellikleri konusunda yetersiz bilgiye sahip oldukları, sınıflarında okuyacakları kitapların seçiminde dikkatsiz ve umursamaz davrandıkları belirlenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

At this research; the fear and the violance at the texts of 220 books , 135 of which are fairy tales and 85 of which are story books, have been examined with an evaluation form prepeared by the researcher. In general, while at the texts of story books %7,05 fear items and % 15,2 violance items have been observed , at the text of fairy tales %11,8 fear item and % 24,4 violance item have been observed . It has been found that these items take part more in the group of the world classics. This research has put forth the fact that world of children has differentiated in our world which has changed according to today's circumstances and from now on these tales should be evaluated by ‘straining’ considering changing education system and necessary examinations should be made. Furthermore, an interview form has been prepeared to define pre-school teachers’ awareness against the fear and the violance elements in child books.In the research, the result which has been reached by examining the answers given to the interview forms by the teachers, is that teachers have insufficient knowledge about good child book’s features and they behave carelessly and unconcerned about choosing the books which they will read in their classrooms.Also, the suggestions about the subject have been made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics