ANAYASAL MONARŞİLİ FEDERAL PARLAMENTER DEMOKRASİ: MALEZYA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Siyaset Ve Sosyal Bilimler
Number of pages: 327-346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hükümet sistemleri bilim adamları tarafından tirani, oligarşi, demokrasi, monarşi, aristokrasi ve cumhuriyet olarak sınıflandırılmıştır. Egemenliğin halkta olduğu hükümet sistemleri parlamenter sistem, yarı-başkanlık sistemi ve başkanlık sistemidir. Egemenliğin halkta olmadığı hükümet sistemleri tekçi ve oligarşik sistemlerdir. Tekçi sistem monarşi ve despotizmdir. Monarşi kral, sultan, imparator, prenses olarak adlandırılan tek kişi tarafından yönetilen hükümet sistemidir. Yasama ve yüerütme gibi bütün kuvvetler o kişide birleşmiştir. Monarşi, mutlak monarşi ve anayasal monarşi olarak ikiye ayrılır. Eğer kuvvetler kral veya sultanda birleşmişse sistem mutlak monarşidir. Eğer kuvvetler dağıtılmış ve sınırlanmışsa anayasal monarşidir. Anayasal monarşide kuvvetler monar ve parlamento arasında paylaşılmıştır. Anayasal monarşi üyeleri halk tarafından seçilen senato ve temsilciler meclisine sahiptir. Avrupa ve Asya kıtasında anayasal monarşi sistemi ile yönetilen birçok devlet vardır. Ancak bu sistemlerin her biri farklıdır. Bu farklılık kuvvetlerin kullanılması ve paylaşımı ile ilgilidir. En iyi bilinen anayasal monarşi İngiltere Monarşidir. Malezya anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Ancak diğer sistemlerden farklıdır. Kuvvetler yasama ve yürütme organları arasında farklı şekilde paylaşılmıştır. Eyaletler vardır ve her eyaletin yasama ve yürütme organı bulunmaktadır. Kral mutlak monarşi ve anayasal monarşide bilinenin aksine farklı şekilde göreve gelmektedir. Bu çalışmada; Malezya siyaset sistemi incelenmiş ve siyasi yapısı ve siyasi partiler hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

The goverment systems have been classified by scientist as tyrant, oligarchy, democracy, monarchy, aristocracy and repuclic. The goverment systems that sovereignty belongs to people are parliamentry system, semi-presidential system and presidential system. The goverment systems that sovereignty does not belong to people are monist and oligarchic systems. Monist systems are monarchy and despotism. Monarchy is a government system that ruled by one person who called king, sultan, imperial, prince. The all powers such as legislation and executive merge into him/his. Monarchy

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics