VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNİN İDARÎ COĞRAFYA ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Number of pages: 403-420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet: Kuruluş tarihi Hitit’lere (M.Ö. 2000 – M.Ö. 700) kadar uzanan Vezirköprü ilçesi, Samsun iline bağlı olup, Orta Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde yer almaktadır. İsfendiyar dağlarının doğuya doğru uzanan kesiminin güneyinde yer alan Vezirköprü ilçesi kuzeyden Alaçam ve Sinop’un Durağan ilçesi, kuzeydoğudan Bafra, doğudan Havza, güneybatıdan Çorum’un Osmancık ve batıdan da Sinop’un Saraydüzü ilçeleriyle çevrilidir. Osmanlılar döneminde bir devre damgasını vuran ‘’Köprülüler’’ hanedanının memleketi olan Vezirköprü ilçesinin 2012 yılı değerleriyle toplam nüfusu, 28.807 si şehir merkezinde olmak kaydıyla 102.212 dir. Karadeniz Bölgesinin % 7,7 sine sahip olan Samsun ilinin alanı 9.475 km² olup, en dar alana sahip Atakum ilçesi 35 km², en geniş alana sahip olan ilçesi de 1.713 km² ile Vezirköprü’dür. Türkiye’de en fazla köy yerleşmesine sahip olan Vezirköprü ilçesinde bir ilçe merkezi ve iki belde olmak üzere üç kentsel idari alan ve üç bucak bünyesinde toplanmış 139 köy idari alanı bulunmaktadır. 2007 yılına kadar köy nüfusu sürekli artmakta olan Vezirköprü ilçesinin, ilçe merkezi nüfusu da giderek azalma eğilimi göstermiştir. 2007 den sonra ise köy nüfusu azalma sürecine girerken, ilçe merkezinin nüfusunda artış gözlenmektedir. Medrese eğitimi alt yapısı oldukça eski ve sağlam olan Vezirköprü’de 1884 yılında yetmiş sekiz adet Müslüman sıbyan mektebi bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. İnanca dayalı köklü eğitim, ilçenin köylerinde halen geniş aile tipinin yaygın olarak yaşatılmasını beraberinde getirmiştir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT:Vezirköprü whose history goes back to Hittite period (2000 B.C-700 B.C.) and situated in the Middle Blacksea Region is a town of Samsun.Vezirköprü, situated in the south part of the Isfendiyar mountains which lies through the east, is surrounded by Alaçam and Durağan in the North, Bafra in the northeast, Havza in the east, Osmancık in the southwest and Saraydüzü in the west. Vezirköprü ,which is the town of a noble family in the Ottoman Period with the name ‘Köprülüler’, has a population of 102.212 in the 2012 population census where 28.807 of the people live in the town center.Vezirköprü has the largest propotion with 1.713 km2 within Samsun city with 9.475km2. It has the most village in Turkey with 139 administrative units. Up to 2007, the population in the villages increased continuously whereas the population decreased in the town center. After 2007, the population decreased in the villages while increased in the town center. The medrese education system in Vezirköprü was very strong and old in 1884 with eight primary schools whose educations based on religious subjects.This education system based on religious beliefs still exists in the villages and it helps the people have large families.

Keywords