DOĞU EGE’DE YENI BİR ERKEN TUNÇ ÇAĞI KENTİ:TROAS BÖLGESİ’NDE BOZKÖY- HANAYTEPE YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Number of pages: 857-888
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Troas Bölgesi’ndeki Bozköy-Hanaytepe’de 2009 ve 2010 yıllarında sürdürülen arkeolojik yüzey araştırmalarında Troya Erken Tunç Çağı tabakalarıyla benzer buluntular keşfedilmiştir. Troya’nın 13 km güneyinde bulunan Bozköy -Hanaytepe yaklaşık 110 m çapında ve 11-12 m yükseklikte bir höyüktür. Bozköy-Hanaytepe, M. Korfmann’ın belirttiği denizsel Troya kültürü içinde bulunan bir kıyı Troas yerleşimidir. Höyük, kronolojik açıdan Troya I öncesi ile Tunç Çağı kültürlerini içeren buluntularıyla Troas Bölgesi’nde tek yerleşim yeridir. Bu makalede Bozköy-Hanaytepe yüzey araştırmaları sırasında toplanan Erken Tunç Çağı ve öncesine ait küçük bir grup arkeolojik malzemenin kronolojik ve tipolojik özellikleriyle incelenmesi aktarılmaktadır. Söz konusu buluntular Batı Anadolu, Doğu Ege Adaları, Yunanistan, Kikladlar ve Balkanlar’daki çeşitli yerleşimlerde stratigrafik olarak ele geçmiş buluntular ile açık bir şekilde ilişkilidir. Troas Bölgesi’nde yapılan yüzey araştırmalarında hem malzeme yoğunluğu ve hem de yüzölçümü bakımından Troya dışında önemli bir yerleşimin Bozköy-Hanaytepe’de olabileceği düşünülmektedir. Troya merkezi büyük bir kent iken şimdiye kadar bölgede araştırılan yerleşimlerin çoğu daha küçük boyutlu ve uydu kent karakterindedir. Bozköy-Hanaytepe boyutları bakımından Troya’dan sonra bölgedeki önemli yerleşimlerden birisidir. Bozköy-Hanaytepe Geç Neolitik ve Tunç Çağı sonuna kadar uzanan tabakları ile üniktir. Yerleşim özellikle M.Ö. V. Bin sonu ve Troya I arasında önemli belgeler sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Recent archaeological surveys in 2009 and 2010 at Bozköy-Hanaytepe in the Troad have recovered material very similar to the Early Bronze Age levels of Troy. Bozköy-Hanaytepe located 13 km south of Troy, is about 110 m in diameter and 11-12 m in height. The site is a coastal settlement within what Korfmann described as the ‘Maritime culture of Troy I’. To date, Bozköy-Hanaytepe is the only settlement to have material both from pre-Troy I and from the Bronze Age cultures in the Troad. This article presents the Early Bronze Age material and the small amount of earlier material collected during the Bozköy-Hanaytepe site surveys and aims to examine the typological and chronological aspects of this recent finds. The material is closely related to comparative, stratified material from sites in West Anatolia, the Eastern Aegean Islands, the Greek Mainland, the Cyclades, and the Balkans. Bozköy-Hanaytepe can be considered as an important settlement in terms of acreage and the material density distinct from Troy. While Troy is a large central city, most of the settlements so far investigated have been characterized as smaller or satellite towns. Bozköy-Hanaytepe is one of the important settlements in the region in terms of size less than Troy. The site is unique with layers from Late Neolithic to the end of the Bronze Age. In particular Bozköy-Hanaytepe affords important new evidence for the period between the end of the Fifth Millennium BC and Troy I.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics